A rózsafüzér titkai, szentírási idézetekkel, 20/11

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. július 27. csütörtök

Fájdalmas rózsafüzér 1. titok: Aki érettünk vérrel verítékezett

"Közben odaért velük a Getszemáni nevű majorba. „Üljetek le – mondta tanítványainak –, én arrébb megyek és imádkozom.” Csak Pétert és Zebedeus két fiát vitte magával. Egyszerre szomorúság fogta el, és gyötrődni kezdett.

A rózsafüzér titkai, szentírási idézetekkel, 20/10

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. július 25. kedd

Világosság rózsafüzér 5. titok: Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

"Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta tanítványainak, ezekkel a szavakkal:

A rózsafüzér titkai, szentírási idézetekkel, 20/9

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. július 24. hétfő

Világosság rózsafüzér 4. titok: Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét

"Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s fölment külön velük egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény.

A rózsafüzér titkai, szentírási idézetekkel, 20/8

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. július 22. szombat

Világosság rózsafüzér 3. titok: Aki meghirdette Isten országát

"Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, visszavonult Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tenger melletti Kafarnaumba költözött, Zebulun és Naftali vidékére. Így beteljesedett Izajás próféta szava:

A rózsafüzér titkai, szentírási idézetekkel, 20/7

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. július 19. szerda

 Világosság rózsafüzér 2. titok: Aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét

"Harmadnap menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.”

A rózsafüzér titkai, szentírási idézetekkel, 20/6

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. július 18. kedd

Világosság rózsafüzér 1. titok: Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

"Akkor Jézus Galileából elment Jánoshoz a Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék. János igyekezett visszatartani: „Nekem van szükségem a te keresztségedre – mondta –, s te jössz hozzám?”

A rózsafüzér titkai, szentírási idézetekkel, 20/5

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. július 17. hétfő

Örvendetes rózsafüzér 5. titok: Akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál

"Szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak.

A rózsafüzér titkai, szentírási idézetekkel, 20/4

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. július 15. szombat

Örvendetes rózsafüzér 4. titok: Akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál

"Amikor eltelt a nyolc nap és körülmetélték, a Jézus nevet adták neki, ahogy az angyal nevezte, mielőtt még a méhben megfogamzott volna.

A rózsafüzér titkai, szentírási idézetekkel, 20/2

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. július 13. csütörtök

Örvendetes rózsafüzér 2. titok: Akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál

"Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett, Júda városába. Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Nagy szóval felkiáltott:

A rózsafüzér titkai, szentírási idézetekkel, 20/3

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. július 14. péntek

Örvendetes rózsafüzér 3. titok: Akit te, Szent Szűz a világra szültél

"Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el.

A rózsafüzér titkai, szentírási idézetekkel, 20/1

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. július 12. szerda

Örvendetes rózsafüzér 1. titok: Akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál
"A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: