A feltámadt Jézus szeretetéről (Mk 16, 9-14)

Kategória: Márkot olvasva
Megjelent: 2011. július 14. csütörtök

Három rövid történet, három csodálatos történet, három történet Jézus csodálatos szeretetér?l és a tanítványok hitetlenségér?l. Márk csak röviden említi ?ket evangéliumában, hiszen amikor ? leírta ?ket, az els? nemzedék tagjai még jól ismerték az eseményeket. Lukács és János azonban kés?bb részletesen beszámol a történtekr?l: arról, hogy egy asszony szeretete miatt Jézus megállítja a mennyekbe tartó dics?séges menetet, hogy az emmauszi tanítványok a kenyértörésben felismerik az Urat és hogy Jézus Krisztus a bezárt ajtón is átmenve megjelenik a tizenegy apostolnak.

Evangélium, azaz Örömhír minden teremtménynek (Mk 16, 15-16)

Kategória: Márkot olvasva
Megjelent: 2011. július 20. szerda

Jézus feltámadása után szemére vetette tanítványainak, hogy nem hittek benne. Bánkódott szívük keménysége miatt, ám mégis bízott bennük, hiszen a feddő szavak után életküldetésének folytatását bízta rájuk: „Aztán így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.” (Mk 16, 15-16) Érdemes elgondolkodnunk azon, hogy mit jelent az „egész világ”, a „minden teremtmény” és azon is, hogy milyen óriási súlya van az Örömhír meghirdetésének és befogadásának!

A hívőket kísérő jelek (Mk 16, 17-18)

Kategória: Márkot olvasva
Megjelent: 2011. július 26. kedd

Vannak Biblia-kutatók, akik azt tartják, hogy a Márk evangélium utolsó verssorai későbbi betoldások, és azt hozzák fel bizonyítékul, hogy egyes korai kódexekben ezek a versek még nem szerepelnek. Engem ez az érvelés önmagában nem győz meg, ráadásul azt gondolom, hogy ha elfogadjuk is, hogy ezek a sorok későbbi betoldások, akkor az csak még erősebbé teszik e versek igazságát. Ez ugyanis azt jelentené, hogy a Krisztusban hívő emberek munkálkodását követő jelek olyan erősek és magától értetődőek voltak az első keresztény nemzedékben, hogy fontosnak és szükségesnek érezték, hogy ezek a szavak – mint Krisztus prófétai (és azóta megvalósult) ígéretei -, szerepeljenek az Örömüzenetben:

Az utolsó mondatok (Mk 16, 19-20)

Kategória: Márkot olvasva
Megjelent: 2011. augusztus 03. szerda

Márknak még evangéliuma utolsó mondataiba is sikerült olyan sok információt beleszőnie, hogy bőven van min elmélkednie a Bibliát olvasónak. Jelzi egy dávidi prófécia beteljesedését, bemutatja az örökre nyitottá vált utat az Atyához, leírja ennek a szabad kapcsolatnak az egyik legfontosabb törvényszerűségét… Nézzük sorjában:

Bevezető Márk evangéliumának olvasásához

Kategória: Márkot olvasva
Megjelent: 2014. február 04. kedd

Először egy kis gondolati játékra szeretném hívni a kedves olvasót. Tegyük fel, hogy egy hajótörött vetődik egy lakatlan szigetre, s egyetlen olvasnivalója akad összesen, az újszövetségi szentírásból Márk evangéliuma egy kis füzetben, amit talán a szerszámosládában talált.

Alkategóriák