Gyökössy Endre: Így szeresd gyermekedet!

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2012. november 18. vasárnap

Tedd a Bibliádba ezt a levelet, szülőtestvérem, s ha gyermekedért imádkozol, ne felejtkezz el azért könyörögni:

Hogyan lettem katolikus? – egy egykori muzulmán vall megtéréséről

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2012. november 17. szombat

Michael A. (igazi nevét biztonsági okból nem publikálja): Liberális szunnita muzulmán családban nevelkedtem, a vallás sohasem volt igazán fontos az életünkben. Az iskolában viszont egészen kicsi korunktól sokat tanultunk róla. Belénk sulykolták az iszlámhoz való ragaszkodást és a más vallásokkal való szembenállást. Még tízéves sem voltam, amikor már tudtam, hogy a zsidók és a keresztények meghamisították a Bibliát, amelyben eredetileg Ahmed (Mohamed) is szerepelt; hogy Jézust, aki csupán egy próféta, a keresztények kiáltották ki Isten Fiának; hogy Jézus nem halt meg a kereszten (Isten nem engedte volna, hogy prófétáját ilyen gyalázat érje, ezért mást feszítettek meg helyette); hogy a keresztények három Istent imádnak: Allahot, Jézust és Máriát; hogy tehát a kereszténység hamis vallás és minden keresztény hitetlen, ezért még köszönnöm sem szabad nekik.

Néhány újszövetségi idézet a végső idők jeleiről

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2012. november 15. csütörtök

„…az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzőek, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, kérlelhetetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak erejét megtagadják. / 2. Timóteus levél 3,1-5. /

Európai hitviták

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2012. november 15. csütörtök

A német konzervatív publicista szerint az európai integráció kritikátlan ideológusai veszélyesebbek az EU-ra, mint a nacionalista populisták. A baloldali kommentátor szerint a nemzetállamok sem demokratikusabbak és hatékonyabbak, mint a brüsszeli intézmények.

Egyre butul az emberiség?

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2012. november 14. szerda

Lassan, de biztosan romlanak az emberiség intellektuális és érzelmi képességei - állítja a Stanford Egyetem egy kutatója, aki provokatív elméletét a Trends in Genetics című folyóiratban tette közzé.

Dr. Papp Lajos története egy kómás betegről

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2012. november 13. kedd

"Egy hölgy olyan állapotba került egy budapesti kórházban, hogy a vezető professzor - aki egyébként jó barátom és nagy tapasztalatú ember - azt mondta róla, hogy nem is érdemes megkísérelni a műtétet. A professzor hazament, és fiatal tanítványa, beosztottja - aki engem egyébként jól ismert és tisztelt - felhívott, és részletesen elmondta az esetet. A hölgy az eszméletlenség határán volt, kínlódott az életéért.

Hat természetfeletti csoda hitünk erősítésére

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2012. november 10. szombat

világtörténelemben az általunk jelenleg ismert öt, transzcendens módon keletkezett kép és anyag - a feltámadás el?tti és utáni Krisztus-Arcok, a Sz?zanyát ábrázoló guadalupei kép, a lancianoi Szent Vér, és Yvonn n?vér karján a Gyermek Jézust bemutató Szeretet Királya szobor tudományosan igazolva - felülmúlják a világ minden más ereklyéjét. Hatodik ereklyeként soroljuk ide az Új Mexikó-i [USA] loretói kápolnában, a XIX. században természetfeletti módon épült csoda-lépcs?t is.

Isten meggyógyította, hogy általa másokat is gyógyítson

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2012. november 09. péntek
Beszélgetés Ligy Payyappilly nővérrel

Pósaházán a római katolikus idősek otthonát a Szent József Kongregáció nővérei vezetik. Vezetőjük az indiai Ligy Payyappilly nővér, aki a rendbéli szolgálata mellett a gyógyító imádság szolgálatát is végzi. Hétköznap több tucat betegséggel, bajokkal, problémákkal megterhelt ember megy hozzá, hogy közvetítse imáin, kézrátételén keresztül Isten gyógyító erejét. Az alábbi interjúban őt kérdeztük szolgálatáról, életéről.

Egy bölcs öregasszony tanácsai

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2012. november 08. csütörtök

Regina Brett, a cleevlandi Plain Delaer 90 éves újságírója írta: "Öregedésem emlékezetessé tételére egyszer leírtam 45 tanulságot, melyet az életben felfedeztem. Ezt a cikkemet olvasták mind közül a legtöbbet, így hát 90. születésnapom alkalmával itt van még egyszer":

Lelkiismeretünk megvizsgálása és javulásunk megragadása - Kempis Tamás szerint

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2012. november 09. péntek

1. Mindenekel?tt a szívnek legnagyobb alázatosságával, legmélyebb tisztelettel, teljes hittel és Isten dics?ségét keres? jámbor szándékkal kell a Szentség vételéhez fogni.

Miért „győztes” a kereszténység?

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2012. november 08. csütörtök
„A világ lakosságának 40 százaléka keresztény, és a keresztények száma a többi valláshoz képest gyors növekedést mutat” – ilyen és hasonlóan meglepő, optimista kijelentésekkel él Rodney Stark vallásszociológus. Elismert név a szakmában, 30 könyvét 15 nyelvre fordítottak le.