A megbocsáthatatlan

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 28. hétfő

"De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös bűn terheli.” (Mk 3,22-30)
Isten nyilvánvaló és egyértelmű munkáját az ördögnek tulajdonítani és ebben megátalkodni rettenetes dolog. Evilág fejedelme, a sátán nagy erővel munkálkodik, hogy ezt elérje nálunk és örökre rabszolgájává tegyen minket...
A Szentlélek elleni bűnöktől ments meg Uram, minket! Ámen.   (S)

Felkenve a Szentlélek erejével

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 27. vasárnap

„Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.”   (Lk 1,1-4;4,14-21)
Mindez megtörtént, megtörténik és meg is fog történni egészen addig, míg minden helyreállítódik és Isten lesz a minden mindenben.
Drága Istenünk, kenj fel minket is a Szentlélek erejével, hogy jót cselekedhessünk és minden körülmények között megdicsőíthessünk Téged! Ámen.   (S)

Hogy is van ez?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 26. szombat

"Úgy küldetek titeket, mint bárányokat a farkasok közé." (Lk 10,1-9)
Rendben, de csak olyan helyre küldj, ahol szeretnek minket... és mégiscsak szeretnénk némi védelmet a farkasok ellen... és még néhány pásztort, jó fegyverekkel... meg etessenek-itassanak is minket... és lehetőleg a birkanyírás se fájjon... és húzzák ki a tüskét a lábunkból.... és ígérd meg, hogy minket sohasem fognak levágni...
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te szíved szerint! Ámen.   (S)

Csodálatos és rettenetes szavak

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 25. péntek

"Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik." (Mk 16,15-18)
A világ, de még a keresztények is kilúgozták már e szavakat, hogy hihessük, senkit nem fenyeget a pokol veszélye. A szenteket azonban az különbözteti meg tőlünk, hogy ők hisznek Jézusnak és ezért mindent elvállalnak embertársaik megmentéséért is.
Istenünk, segíts, hogy komolyan vegyük szavaidat, és ments meg minket a kárhozattól! Ámen.   (S)

Nincs más Megmentő

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 24. csütörtök

Te vagy az Isten Fia!” (Mk 3,7–12)
Az Ég és a Föld megvallja, még a tisztátalan lelkek is elismerik, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atyaisten dicsőségére - csak mi késlekedünk még mindig, óvatosságból, félelemből, rosszul értelmezett toleranciából...
Köszönöm Uram, hogy hozzád tartozhatom és a Te védelmed alatt, a Te tanácsaid szerint élhetek! Ámen. (S)

Vállalom-e a kockázatot?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 23. szerda

"Állj ide középre!" (Mk 3,1–6)
Mit érzett a béna kezű ember? Reményt, hogy Jézus meggyógyítja? Vagy rémült feszengést, hogy szombaton kihívják mindenki elé és botrány törhet ki? Elutasítanak, vagy elfogadnak, ha engedelmeskedem Istennek?
Istenem, adj nekem bátorságot és erőt a krisztusi élethez! Ámen.   (S)

Felszabadulás a törvény átka alól

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 22. kedd

"A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért." (Mk 2,23-28)
Tele vagyunk elvárásokkal Isten és a többi ember felé, de közben törvények mögé bújunk, hogy ne kelljen szembesülnünk saját, sebzett szívünkkel - Jézus azonban elvezet minket a belső szabadságra.
Az ítélkező, törvénykező lelkülettől ments meg Uram minket!

Szeretet, öröm és béke

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 21. hétfő

Vajon böjtölhet-e a násznép, míg velük van a vőlegény?" (Mk 2,18–22)
Lakoma, öröm, tánc, elrejtett kincs, odaadás, együttlét - lehet, hogy még tanulnunk kell megélni Isten jegyesi szeretetét?!
Istenünk, segíts, hogy a Szentlélek gyümölcseit teremjük: szeretet, öröm, türelem, kedvesség, jóság... és ajándékozz meg minket az Élet örömével és szeretetével! Ámen.   (S)

Jézus botrányos szeretete

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 19. szombat

Kövess engem!”  (Mk 2,13–17)
Elképesztő, milyen rossz "káderpolitikát" folytat Jézus. A vámos Máté, a terrorista, zelóta Simon, a halász Péter és a gazdag Natanaellel... hát így nem lehet egy vállalkozást felépíteni! És ami még elképesztőbb, Jézus, a maga "isteni oktlanságában" még minket is bevbálasztott a csapatba...
Istenem, Te vagy a szívek vizsgálója - óvj meg minket az elpártolástól és vezess az Élet útján! Ámen.   (S)

 

"Nincs több boruk"

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 20. vasárnap

"Tegyetek meg mindent, amit csak mond!"
Csodálatos, a Szűzanya milyen bizalommal fordul fia felé, s ugyanakkor kételkedés nélkül, határozottan cselekszik, ugyanerre biztatva mindenkit.
Istenünk, add meg nekünk az együttérző szeretet cselekedeteiben megmutatkozó hit és bizalom ajándékát! Ámen.   (S)

Ébredj, ki alszol, és Krisztus rád ragyog!

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 18. péntek

"Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak." (Mt 25,1–13)
Félálomban botorkálunk a hajnali szürkületben - ha ugyan nem alvajárókként -, s azt gondoljuk, mi már ébren vagyunk...
Drága Istenünk, ments meg minket a kegyes hazugságainktól és az önbecsapástól! Ámen.   (S)