A rossz kovász mindent tönkre tesz

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 19. kedd

"Vigyázzatok! Óvakodjatok a farizeusok és Heródes kovászától.” (Mk 8,14–21)
A hatalomvágy, az önzés és önigazultság, a hibáink el nem ismerése képmutatáshoz és gyűlölködéshez vezet, megrontja és végül halálba viszi a lelkünket.
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szent Szíved szerint! Ámen.   (S)

A jelkívánásról

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 18. hétfő

Miért akar jelet ez a nemzedék? Bizony mondom nektek: ez a nemzedék nem kap semmiféle jelet.”  (Mk 8,11–13)
A hitetlenség és a bizalmatlanság végül mindig hiszékenységhez és tagadáshoz vezet, amelyen keresztül önző énünk kapaszkodót talál, hogy igazolja önmagát.
"Uram én hiszek, segíts az én hitetlenségemen!" Ámen.   (S)

Földi és mennyei javak

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 17. vasárnap

"Boldogok vagytok, ti, szegények, mert tiétek az Isten országa.. De jaj, nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat." (Lk 6,17.20–26)
Isten a földi javakat mindenki javára rendelte. Ha mi ezzel vissza is élünk, Ő végül mindig rendezi a számlát. Jaj azoknak, akiknek iazért ad meg Úr itt a földön mindent, mert megátalkodottságuk miatt a mennyek országában már semmi sem várhat rájuk!
Istenünk, add, hogy a földi javakkal olyan nagylelkű szeretettel éljünk, hogy az a Te dicsőségedre és az emberek javára váljon! Ámen.   (S)

Jézus segít

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 16. szombat

"Ettek, és jól is laktak. Aztán felszedték a maradékot: hét kosár telt meg vele. "  (Mk 8,1–10)
Jézus együttérző szeretettében mindig segíteni akar, s ha kell, csodát is tesz a vele lévő emberekért.
Drága Jézus, járj velünk az úton és Szentlelkeddel újítsd meg a Föld színét! Ámen.   (S)

Találkozás Jézussal

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 15. péntek

"Mindent jól cselekedett: a siketeknek visszaadta hallásukat, a némáknak pedig a beszédet." (Mk 7,31-37)
A Jézus Krisztussal való találkozás gyógyulás a testnek és léleknek - akkor hogyan lehetséges, hogy mégis keresztre feszítjük őt?
Segíts Uram, hogy arra figyeljek, amitte akarsz, hogy lássak és halljak! A Te gondolataidat gondoljam, a Te szavaidat szóljam, a Te cselekedeteidet cselekedjem, szívem és életem egészen el legyen rejtve Benned! Ámen.   (S)

A test és a lélek gyógyítása

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 14. csütörtök

"Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!” (Lk 10, 1-9)
Jézus az egész személyiségünket, testünket és lelkünket egyaránt meg tudja és meg is szeretné gyógyítani.
Drága Istenünk! Segíts, hogy meggyógyuljunk, megszabaduljunk mi és minden embertársunk, és életünk legyen tebenned és bőségben legyen! Ámen.   (S)

Szabad élet

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 13. szerda

"Ezzel tisztának mondott minden ételt." (Mk 7,14–23)
Jézus az élet minden területét szabaddá tette az ember előtt. A legnagyobb lehetőségünk mégis az, hogy szabaddá válhatunk a bűn uralma alól és Istennel teljes életközösségben élhetünk.
Drága Istenünk, vezess el minket a belső szabadságra, hogy Szentlelked által mindenkor megdicsőíthessünk Téged! Ámen.   (S)

Isten tanácsai és az emberi szokások

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 12. kedd

"Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz ragaszkodtok." (Mk 7,1–13)
Az Ige egy kultúrában testesült meg, mindmáig formálja a kultúrákat és csak a kultúránkon keresztül tudjuk értelmezni. Vigyáznunk kell azonban, nehogy a folyamat megforduljon, és az emberi kultúránk akarja Istent a maga képére és hasonlatosságára formálni, hiszen ez a vágy már a sátán ősbűnében is ott munkált.
Az önzéstől és képmutatástól ments meg Uram, minket! Ámen.   (S)

Éjjeli fordulat

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 10. vasárnap

„Mester – válaszolta Simon – egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetem a hálót.” ( Lk 5,1–11)
Az Istennek való engedelmesség végül mindig meghozza gyümölcsét (megtelik a háló hallal, Péter pedig bűnbánatot tart). De eszünkbe juthat Jézus példabeszéde is a várakozó okos és balga szüzekről: "Éjfélkor kiáltás hallatszott: Imhol jő a Vőlegény..."
Drága Istenünk! Add, hogy akaratodat mindenkor felismerjük és teljesítsük, Téged mindenkor és mindenben megdicsőítsünk Jézus Krisztus, a Te Fiad által! Ámen.   (S)

 

Jézus gyógyító szeretete

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 11. hétfő

"Aki csak megérintette, meggyógyult." (Mk 6,53–56)
Ha a világ egyre betegebb, az azért van, mert egyre távolabb vagyunk Jézustól. Bárcsak tudnánk megérinteni Jézust, bárcsak hittel megérintenénk Őt!
Drága Istenem, végy föl arra a sziklára, amire magamtól nem tudok feljutni! Kérlek gyógyíts meg, szabadíts meg, hogy egészen a Tiéd legyek! Ámen.   (S)

Munka és pihenés

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 09. szombat

"Ő így szólt hozzájuk: Gyertek ti is, (menjünk) a pusztaságba egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit!” (Mk 6,30-34)
Jézus nem munkagépeket, robotoka kar maga körül látni, hanem barátokat, testvéreket, munkatársakat, és gondja van életünk minden területére.
Drága Istenünk! Add meg nekünk az értelmes munka és a kibontakozó élet ajándékot! Köszönjük, hogy megadod nekünk a pihenés, feltöltődés, játék és öröm idejét is! Ámen.   (S)