Isten országában

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 14. hétfő

Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” (Mk 1,14–20)
Vajon hiszünk-e még az örömhírben? Tudunk-e még lelkesedni, van-e bennünk várakozó hit és remény, hogy Isten országa bennünk és közöttünk megvalósul?
Drága Istenünk, add meg nekünk a megtérés és a növekvő hit ajándékát! Ámen.   (S)

A Szentlélek erejében

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 13. vasárnap

"Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni." (Lk 3,15–16.21–22)
A Teremtő Lélek, a Védőügyvéd, a Szeretet Lelke, a Bátorító és Vigasztaló nélkül nincs valódi Isten-kapcsolat, nélküle minden teológia csak okoskodás, és szeretetünk sem tud túlcsordulni önzésünkön. A Szentlélek nélkül nincs valódi kibontakozás, fejlődés és beteljesedés, nincs távlat, nincs valódi Élet.
Drága Istenünk, járj át minket az Élet tüzével, hogy - ahogy megígérted -, életünk legyen, és bőségben legyen! Ámen.  (S)

 

A növekedés fájdalma és öröme

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 12. szombat

"Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem.” (Jn 3,22–30)
Keresztelő János szavai a mi felismerésünk kell, hogy legyen: Krisztusnak növekednie kell bennünk, az önző énünknek kisebbednie, s ez utóbbi fájdalmát, gyötrelmét és összetöretését el kell hordoznunk, hogy Krisztus öröme és élete teljessé lehessen bennünk.
Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa - drága Istenünk, add meg nekünk a nyolc boldogság lelkületét! Ámen.

"Akarom, tisztulj meg!"

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 11. péntek

Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz engem.” (Lk 5,12–16)
Jézus rögtön megtisztítja a leprást, hiszen Isten emberszerető jóságában mindig azt akarja, ami a javunkra válik. A kérdés csak az, hogy van-e erőnk és bátorságunk kérni Őt, és utána kitartani a testi-lelki tisztulás, gyógyulás útján?
Tisztíts meg Uram, és tiszta leszek, és vezess az élet útján! Az erős lelket újítsd meg bennem! Ámen.   (S)

 

Ma beteljesedett...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 10. csütörtök

„Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok.” (Lk 4,14–22a)
Jézus betölt minden próféciát, ami róla szól és kompromisszum nélkül végig megy azon az úton, amit az Atya előre elgondolt neki. Mi vajon milyen mértékben fogadjuk el, amit Isten ajánl nekünk?
Istenem add, hogy akaratodat mindig felismerjem és teljesítsem, a Te gondolataidat gondoljam, a Te szavaidat szóljam, a Te cselekedeteidet cselekedjem, szívem és életem egészen a Tiéd legyen! Ámen.   (S)

Ne féljetek!

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 09. szerda

Bátorság! Én vagyok, ne féljetek.” (Mk 6,45-52)
A félelem lelke betakarja a világot és a szorongás, nyugtalanság, pánik forgószelét gerjeszti a mi életünkben is. Jézus azonban belép a szívünkbe, hogy lecsendesítse és megbékítse, mint egykor a tengert.
Drága Istenünk, add meg nekünk a békesség ajándékát és segíts, hogy bátran ki tudjunk tartani benne! Ámen.   (S)

Isten gyöngéd atyai szíve

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 08. kedd

"Megesett a szíve az embereken, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok." (Mk 6, 34-44)
Jézus nem csak tanítja az embereket, hanem egészen azonosul az életükkel. Ismeri örömeinket, fájdalmainkat, és ha kell, csodát is tesz értünk, megdicsőítve ezzel is az Atyát.
Uram, Te vagy az élet teljessége, hadd éljünk veled most, és mindörökké! Ámen.  (S)

A legkönnyebb és legnehezebb

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 07. hétfő

Tartsatok bűnbánatot – hirdette –, mert közel van a mennyek országa!” (Mt 4, 12-17, 23-25)
Jézus ingyen belépőt kínál Istenhez, és ehhez a legkönnyebbet, de egyben legnehezebbet kéri. A legkönnyebbet, mert nem kell se okosnak, se szépnek vagy ügyesnek lennünk, de a legnehezebbet, mert a bűneink a mi kedves barátaink, amelyek a szívünkhöz nőttek...
Istenünk, vezess el minket a belső szabadságra, hogy Szentlelked által mindenkor dicsérhessünk Téged!

A tanúságtétel erejéről

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 05. szombat

Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak: a názáreti Jézust, József fiát.”  (Jn 1, 43-51)
Fülöp tanúságot tesz Nátánáelnek Jézusról és elviszi hozzá, Jézus pedig tanúságot tesz neki magáról és arról, hogy ismeri Nátánáelt. A tanúságtétel által az emberek életre kelnek és így növekszik a krisztusi testvéri közösség, az egyház.
Urunk, add meg nekünk a megtérés és a tanúságtevő élet kegyelmét! Ámen.   (S)

Tudakozódjatok, keressetek...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 06. vasárnap

Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem..."  (Mt 2, 1-12)
Heródest a félelem és a féltékenység gyilkos vágya ösztönzi a keresésre, a bölcseket a tudás adta felismerés, a pásztorokat az angyali kinyilatkoztatás - a szív szándéka pedig meghatározza a cselekvés formáját és tartalmát is.
Tiszta szívet adj nekem Uram, az erős lelket újítsd meg bennem! Ajándékozz meg minket a bűnbánat és megújulás, a rádtalálás kegyelmével, hadd legyen az életünk ajánék neked! Ámen.   (S)

Figyelmes, tapintatos Jézus

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 04. péntek

Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: „Mit kívántok?” (Jn 1, 35-42)
Az evangéliumokban többször olvassuk, hogy Jézus megkérdezi a hozzá fordulóktól, hogy mit szeretnének. Nem erőszakoskodik, nem oktatja ki őket, nem tukmálja rájuk az akaratát, hanem azt teszi, amit kérnek tőle.
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szíünket a Te szíved szerint! Ámen.   (S)