Szomorkodunk és örülünk

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 08. péntek

„Vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek.” (Mt 9,14–15)
Bánkódunk, mert Isten rettenetes árat fizetett azért, mert szeret minket - és örülünk, mert Jézus Krisztus kiváltott minket a bűn rabságából, hogy hazatérhessünk Istenhez.
Istenünk add, hogy a nagyböjti időszakban közelebb kerülhessünk hozzád! Erősíts meg Szentlelkeddel, hogy kitarthassunk az úton Veled és hozzád! Ámen.   (S)

Az élet paradox igazsága

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 07. csütörtök

"Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét énmiattam, megmenti azt." (Lk 9,22–25)
Nagyon nehéznek tűnik Jézus kérése, hiszen az a "természetes" számunkra, hogy önmagunk vagyunk életünk középpontjában. Valójában azonban csak két lehetőségünk van: vagy Istennek szolgálunk, vagy az ördögnek - nincs semleges terület...
Adj erőt Uram, gyenge vagyok, nélküled élni nem tudok! Kérlek segíts... Ámen.   (S)

Mi látszódjék, és mi ne

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 06. szerda

"Amikor te böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked." (Mt 6,1–6.16-18)
Nem egyszerű dolog önmagunkat háttérbe szorítani, hiszen arra vágyunk, hogy minket szeressenek, minket ismerjenek el és dicsérjenek. Ha azonban csak ez a belső hajtóerőnk, óhatatlanul elbukunk és elpazaroljuk életünket.
Drága Istenünk! Segíts, hogy cselekedeteinkkel ne magunkat akarjuk felmagasztalni, hanem Téged, és az embereken segíteni. Ámen.   (S)

Elsők és utolsók

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 05. kedd

Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap; most, ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők.” (Mk 10,28–31)
A Szeretet mindig elköteleződésre hív, hűségre és kitartásra, jóban, rosszban egyaránt.
Drága Istenünk! Segíts, hogy szeretettel tudjuk viszonozni a Te szeretetedet! Ámen.   (S)

Ki üdvözülhet?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 04. hétfő

Hát akkor ki üdvözülhet?” Jézus rájuk nézett, és folytatta: „Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.” (Mk 10,17–27)
Nem tudunk olyan nagy létrát ácsolni, hogy az égig érjen és nem vagyunk szupermenek sem, hogy felrepülhetnnk odáig. Ha azonban a Szentlélek ereje és kegyelme eltölt minket...
Istenünk, veled még a lehetetlen is lehetségessé válik - vígy föl minket arra a sziklára, amire magunktól fel nem juthatunk! Ámen.   (S)

A szív bősége

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 03. vasárnap

"A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő. Hisz a szív bőségéből beszél a száj.” (Lk 6,39–45)
Ha tudni akarjuk, mi van a szívünkben, csak figyeljük meg, miről és hogyan beszélünk. Pletykálkodunk, ítélkezünk, sebeket okozunk, vagy vigasztalunk, erősítónk, jóra buzdítunk?
Tiszta szívet teremts bennem Istenem, az erős lelket újítsd meg bennem! Ámen.   (S)

Gyermeki lelkülettel

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 02. szombat

"Bizony, mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem megy be oda.” (Mk 10, 13–16)
A kisgyerek szüleinek kiszolgáltatva él, nem tudja nem szeretni őket, tőlük várja problémáinak megoldását és kívánságainak teljesíését.
Drága Istenünk! segíts, hogy gyermeki bizalommal tudjunk rád hagyatkozni, mindig bízva gondviselő szeretetedben! Ámen.  (S)

A Szeretet köteléke

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 01. péntek

A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban kezdetben, a teremtéskor férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza!”(Mk 10,1–12)
Mennyi szakadást, bűnt, bajt okozott már eddig is a kemény és önző szívünk! Mikor hagyjuk végre abba a kétfelé sántikálást és önző tetteink igazolását?!
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szent Szíved szerint! Ámen.   (S)

Isten nagylelkű szeretete

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 27. szerda

"Aki nincsen ellenünk, az velünk van.” (Mk 9, 38-40)
Jézus szavai az Atya nagylelkű szeretetét tükrözik. Mindannyian az Ő gyermekei vagyunk és Ő mindenkit üdvözíteni akar.
Istenünk, óvj meg minket a bezárkózástól és a szentás gondolkodástól! Ámen.   (S)

Milyen tűz?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 28. csütörtök

"Mindenkit tűzzel sóznak meg. Mert jó dolog a só; ha azonban a só ízét veszti, mivel ízesítik meg?" (Mk 9,41–50)
Szentlélek tüze, tisztító tűz - mert ha nem, akkor csak a pokol tüze marad.
Jöjj Szentlélek, lobbants lángra minket, és vezess a tisztulás és életszentség útján! Ámen.   (S)

Első és utolsó

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 26. kedd

Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.” (Mk 9,30–37)
Jézus logikája a szeretet logikája. Isten, a legnagyobb, mindannyiunkat szolgál, életet ajándékoz és fenntart, mert Ő Szeretet.
Drága Istenem, add, hogy akaratodat mindenkor felismerjem és teljesítsem, és tudjak szolgáló szeretetként élni, a Te dicsőségedre és az emberek javára! Ámen.   (S)