A megtérésről

Kategória: videók Megjelent: 2015. szeptember 09. szerda

Sipos Gyula rövid tanítása a megtérésről

Hozzászólások   

#1 Keresztelő 2015-09-16 10:15
Kedves Gyula " atya "
Ismét köszönöm a jó gondolatokat, és nincs ami az elhangzottaknak ellent mondana. Amiért megszólalok mégis, mert a megtérésről sokszor hallunk, és mind addig nem tudtam mit kezdeni vele, amíg kicsi okosságomban el nem jutottam addig, hogy megfogalmaztam magamban, amit eddig cselekedtem, mind kevés volt ezért nem volt alkalmas. Nem volt alkalmas saját érdekeimért való igyekezetemben, és nem volt alkalmas embertársaim meghódításáért való igyekezetemben és nem volt alkalmas alapvető hivatásom betöltéséért sem.
Lehet alkalmatlannak, butának, lehetetlennek mondani, és egyébként is, de a fontos, ami az után következik. Erre értem én a megtérést, erre az utáni állapotra, és azért szólalok meg, hogy akinek, még mindig csak egy távoli és valamilyen csuda dolog, az bátorkodjon, térjen meg !
Az a fent vázolt állapot felismeréséből származó megtérés, hogy kimondom, ez, AMIT EZ IDEIG CSELEKEDTEM, NEM VOLT ELEGENDŐ.
Más kell, valami, amit nagyszüleink tudtak, én pedig nem. Ez pedig Isten feltétel nélküli elfogadása, az alázat a legfőbb fölség előtt, törvényeihez való engedelmesség, a jó szándék, a vágyakozás és mind ezekből fakadó ez irányú cselekedetek. Ezekből fakad a bűneink felett való bánat, és a bűnöktől való szabadulás, az engesztelés és a megtisztulás. A lelki tisztaságban való örvendezés, és a szeretet szabadsága. Tudom, nem vagyok alkalmas ezek hirdetésére, ezért, mint saját utamat mutatom, mert talán segít valakinek még rajtam kívül is.
Kell a bátorság, és kell a jó szándék és a szeretet cselekedeteit gyakorolni.
A mohamedánok hitéről szerencsére nincsenek ismereteim, a saját szeretetemben ismertem meg, lehet békében élni velük, de ismétlem, a saját szeretetemben ismertem meg ezt az utat.
Az ő szeretetüket nem ismerem.
Köszöntöm kedves Szeretet Földjét!

You have no rights to post comments