A két nagy Szeretetláng-ima

Kategória: Szeretetláng Megjelent: 2016. február 09. kedd

Az egyiket nevezhetjük a teljes egyesülés imájának, amit Jézus újra és újra átelmélkedtetett Erzsébet asszonnyal - ez végig vonul a Szeretetláng Lelkinapló egészén. A másik a Szeretetláng kiáradásáért mondott fohász, amit sokáig le sem mert írni Erzsébet asszony, mert a fohászt az "Üdvözlégy Mária..." - imádságba illesztve kell mondani.

A teljes egyesülés imája

Drága Jézusom!
Add, hogy
lábunk együtt járjon,
kezünk együtt gyűjtsön,
szívünk együtt dobbanjon,
bensőnk együtt érezzen,
elménk gondolata egy legyen,
fülünk együtt figyeljen a csöndességre,
szemünk egymásba nézzen és összeforrjon,
ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! Ámen.

Szeretetláng-fohász az Üdvözlégy Máriában

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus... Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért,  áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján! Ámen.

You have no rights to post comments