Kindelmanné Erzsébet asszony hagyatékából - képekkel

Kategória: Szeretetláng Megjelent: 2023. július 14. péntek

Amikor Kindelmanné Erzsébet asszony elhunyt 1985-ben Törökbálinton, személyes tárgyai két cipősdobozban voltak - ezeket egy kis vitrinben őrizzük a Szeretetláng kápolna sekrestyéjében (lásd első képet). Ezek között van a kis imafüzete is (2. kép), aminek az utolsó oldalára - talán egy lelkiismeret vizsgálat, bűnbánat alkalmával -, felírt nyolc szót, nyolc bűnös hajlamot, amit felfedezni vélt magában (3. kép).

Erzsébet asszony önmagával szembeni szigorúságát és a legkisebb rosszal szembeni komoly küzdelmét, de mély önismeretét is mutatja, hogy miket írt fel. Gondolhatjuk, hogy ez a szinte túlzott szigorúság, amivel önmagát nézi, talán aggályos lelkületről is tanúskodik, de én azt hiszem, hogy nem annyira erről van szó, hanem inkább arról a kíméletlen őszinteségről, amelyikkel a legkisebb porszemet sem akarja megtűrni a lelkében és küzd, hogy minden téves, rossz lelki hajlam gyökerestül kiirtódjon belőle. Jó példa ez előttünk is...

A nyolc szó: hitetlenség (írja Erzsébet asszony, aki különben hatalmas hittel és erővel viszi előre a rá bízott művet), állhatatlanság (miközben épp a lelki napló tanúskodik állhatatos küzdelméről), bizalmatlanság, restség (írja az az asszony, aki gyermekei után elvállalja unokái felnevelését is, helytáll a munkahelyén és a templomi szolgálatokban is), önteltség, tettetés, erőszak, önzés.

Mit is tehetnénk ehhez hozzá? Bárcsak mi is ilyen komolyan vennénk az életszentség útján való járást! (Sipos Gyula)

 

 

You have no rights to post comments