Ehunyt Wilhelm Leichmann atya

Kategória: Szeretetláng Megjelent: 2023. június 27. kedd

Vilmos atya, a Szeretetláng terjesztésének nagy apostola 1927. augusztus 2-án született Münchenben. Tanulmányai után 25 éven át egy biztosító társaságnál vezető beosztásban dolgozott.Az Úr különös kegyelméből hite érett életkorában úgy elmélyült, hogy állását föladta, házát és telkét eladta, és 52 évesen a papi hivatást választotta.

Nyugállományba vonulása után 1998-ban Magyarországra költözött, hogy segítsen egy kis Szeretetláng életközösséget létrehozni.

Sok éven át végezte a budai Krisztus Király templomban működő Szeretetláng imacsoport lelkipásztori szolgálatát, rendszeresen szentmiséket mutatva be az imaórákhoz kapcsolódóan. A Szeretetlángért végzett aktív munkájának csúcspontjait Vilmos Atya számára különösen is a febr. 2-i Szeretetláng ünnepek és az Országos Szeretetláng Találkozók jelentették, amelyeken szentbeszédeket és előadásokat tartott. Ezzel együtt folyamatosan komoly anyagi támogatásával is segítette a Szeretetláng terjedését.

Végül 88 éves korában egy fájdalmas szenvedés megakadályozta abban, hogy ezt a feladatát továbbra is ellássa. Búcsút kellett vennie Magyarországtól, hogy egy osztrák máriás rend kolostorában, Vorauban töltse élete végső éveit.

De buzgósága és lelkesedése a Szeretetlángért életének ebben az utolsó szakaszában sem hagyta el, mivel mélyen meg volt győződve ezeknek az üzeneteknek az igazságáról.

Vilmos atya szilárdan hitte, hogy a Szűzanya Szeplőtelen Szívének Fatimában meghirdetett diadala a Szeretetláng által fog megvalósulni, és a Szeretetláng kegyelmi kiáradása az emberek áldására és üdvösségére az egész világra ki fog terjedni.

2023. június 26-án, élete 95. évében az esti órákban Teremtője magához szólította. Imádkozzunk Vilmos atyáért, hogy minél előbb színről színre láthassa az Urat, akinek odaadta életét, és a Szűzanya magához ölelhesse, mint áldozatos és hűséges szolgáját!

(Kindelmann Győző)

You have no rights to post comments