A keresztény vallomás-irodalom szép példája: a Szeretetláng lelki napló

Kategória: Szeretetláng Megjelent: 2022. augusztus 24. szerda

A keresztény vallomásos irodalom legismertebb példája minden bizonnyal Szent Ágoston: Vallomások (kr. u. 398) című könyve, amelyben a szerző leírja fiatalkori bűnös életét, útkeresését, megtérése történetét és Istennel való életét. Azóta sok ilyen mű keletkezett, s ezek közé tartozik – bár ezt nem szoktuk emlegetni -, Kindelmanné Erzsébet asszony Szeretetláng lelki naplója is.

Sokat beszéltünk már a Szeretetláng lelki napló jelentőségéről, a benne leírt magánkinyilatkoztatások hitelességéről és fontosságáról, Erzsébet asszony prófétai életéről, illetve a lelki naplóban leírt próféciákról, stb. – de nem szóltunk még külön arról, hogy a Napló a keresztény lelki irodalom fontos alkotása is, ami hűen tükrözi egy istenkereső, Isten akaratát teljesíteni akaró szegény asszony küzdelmeit, testi-lelki megpróbáltatásait, örömeit és bánatait, és közben bepillantást enged saját kora világi és egyházi életébe is, mégpedig nem akármilyen színvonalon.
Idő híján most csak néhány jellemzőjét emelném ki a Naplónak:
- A szerző őszintesége. Sok író, művész, naplóíró ember fél szemmel az örökkévalóságra tekint. Bár a naplóját magának írja, érezhető, hogy arra számít, ezt majd mások is olvasni fogják. Ezért szépít, túloz, jó benyomást akar kelteni reménybeli olvasójára. Erzsébet asszonynál pont fordított a helyzet. Ő tudja, hogy amit leír, azt mások is olvassák és olvasni is fogják. (Már eleve el kellett vinnie az üzeneteket a papokhoz, a leírtakat vizsgálták teológusok és pszichológusok, stb.) Ennek ellenére a szöveg mentes a szépítgetéstől, kimagyarázásoktól, önfényezésektől, vagy épp álszerény/álvallásos hamis alázatosságtól.
- A szöveg tiszta, pontos, mentes minden irodalmiaskodástól. Egyszerűen beszél és nem akar több lenni önmagánál. Ha éjjel megy haza a templomból, akkor nem bonyolódik elcsépelt leírásokba az éjszaka szépségeiről vagy veszedelmeiről. A fáradtság az fáradtság és nem hat jelzővel feltupírozott leírás az ólmos tagokról és izzadt homlokról, a szorongás vagy az öröm néhány szóval megragadott valóság és nem költőinek gondolt képek sorakoztatásával elérni kívánt hatás.
- Könnyen érthető. A Napló olvasása és megértése nem igényel különösebb teológiai ismereteket, nincsenek szakszavak vagy mélynek gondolt, ködös eszmefuttatások idegen kifejezésekkel. Bárki, aki kézbe veszi, átérezheti és megértheti a benne leírtakat.
- Bár a Napló nem regény, nem is célja, hogy irodalmi eszközökkel vonjon be a műbe (mint pl. egy romantikus regénynél) mégis erős érzelmeket képes előhívni. Tudunk azonosulni a szerzővel, illetve a mű „szereplőivel”, Jézussal és a Szűzanyával is. Együtt érzünk, vagy épp visszariadunk (pl. a szenvedés mértékétől), bizakodunk vagy elcsüggedünk, kérdéseink vannak és válaszokat kapunk. Nem azt mondjuk, hogy a mű letehetetlen – mint egy izgalmas krimi -, hanem azt, hogy újra és újra arra késztet, hogy felvegyük és olvassuk, kövessük az írót és keressük a megértést (imádságban is).
Röviden összefoglalva: Ami Erzsébet asszony hátrányának lehetne gondolni – alacsony iskolázottsága, fizikai leterheltsége, stb. -, az mind a Napló előnyére válik. Egyszerű, könnyen olvasható, sallangoktól mentes művet kapunk. Még a szöveg időnkénti döcögése is az írás javára válik. Érzékeljük az író küszködését, ahogy próbálja kifejezni a benne végbe menő, és szavakkal olykor kifejezhetetlen dolgokat.
Végül: a Szeretetláng lelki naplóban leírt magánkinyilatkoztatások az Erzsébet asszony lelkében végbemenő belső megvilágosítások megfogalmazásai. Jézus Krisztus és a Szűzanya közlései Erzsébet asszony elméjében formálódnak magyar kifejezésekké és visszatükrözik a leíró személyiségét, habitusát, nyelvét is. Úgy tűnik, ők bíztak abban, hogy választottjuk ezt helyesen és jól fogja leírni és képviselni az emberek előtt, szóval és tettel egyaránt. Ezért érdemes nekünk is megismerkedni a Naplóval és a benne leírtakkal…

(Sípos (S) Gyula)

ui.: Augusztus 27-én, szombaton lesz Máriaremetén az idei Szeretetláng Fesztivál. Részletes program itt: https://szeretetfoldje.hu/index.php/szeretetlang/17239-vii-szeretetlang-fesztival-2

You have no rights to post comments