Pataki Mihály Mária: Öt kettes meg három nulla (2022. 02. 02.)

Kategória: Szeretetláng Megjelent: 2022. február 07. hétfő

Ebben az évben erre a napra esett Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Ilyenkor a Katolikus Egyház; a csecsemő Jézusnak a Jeruzsálemi Templomban történő hajdani bemutatására emlékezik.  1977 évben Szent II. János Pál pápa szintén a mindenkori február 2.-ára tette a Szerzetesi Hivatások Napját is. Továbbá; Szűzanya a Szeretetláng Lelki Naplóban a világegyháztól - immár több mint fél évszázaddal ezelőtt – azt kérte, hogy Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja ünnepét is ezen a napon tartsák. Szűzanyánk Erzsébet asszonynak még külön Szeretetláng átadási kis liturgiát is lediktált, melyet itt nálunk a magyar Egyházban is, de a világban már sok ezer helyen és templomban megszívlelnek és elimádkoznak.

-- Elgondolkodtam azon, hogy idén, 2020. 02. 02.-án, én, - úgy is mint világi karmelita szerzetes testvér -, mivel is szolgálhatnék Szűzanyánk Szeretetlángjának Ünnepén? Erzsébet asszony hagyatékából megmaradt még utolsóként két olajfestmény. Egyik a Szent Családot ábrázolja, a másik, pedig Szent Imre Hercegnek a Szűzanyának való felajánlkozását. Felhívtam Kindelmann Győzőt (a Szeretetláng nemzetközi koordinátorát), és megkérdeztem, hogy az újonnan felavatott máriaremetei Szeretetláng Kápolna elfogadná-e ezeket a képeket? Még ezen a napon, délután találkoztunk. Elképedtem azon, ahogy az egy évvel ezelőtti látott szokványos garázs épület kibővítve és átalakítva milyen csodálatos kápolnává „cseperedett”! Belépve, megérintett a meghitt kegyelmi csend és mély béke. Otthon éreztem magamat. A szerényen, de igen igényesen berendezett szent tér összeszedettségre és áhítatra hangolt. Győzővel való meghitt eszmecserénk még tovább növelte benső örömömet. Úgy egy órát beszélgettünk a régi Szeretetlángos „őskorról”, közös emlékekről és történésekről, barátokról, mozgalmunk ügyes-bajos dolgairól… Akkor és ott jutott eszembe az Erzsébet asszony által átélt és (- tudtommal csak nekem említett -) csodálatos története.

-- Idézet: A találkozásom a Szeretetlánggal című (Munkácsy Mihály Művelődési ház Törökbálint 1997) könyvemből, 18. oldal: „Érdekes jelenséget mesélt el (nekem) Erzsébet néni, amelyet szintén az elkövetkezendő jövővel hozott kapcsolatba: A kertben történt. Falevelet, hulladékot és szemetet égetett. Beesteledvén a már elhamvadt tüzet és füstölgő zsarátnokokat jó vastagon – nehogy bajt okozzon – földdel takarta le. Csak azután sietett el az esti misére. Már három nap is eltelt, amikor kertjében a kis halom körül szorgoskodott. Egyszer csak, váratlanul és hirtelen ebből a kicsi kerti tűzhányóból hatalmas lángoszlop lövellt fel az égre, oly magasra, hogy a lángoszlop csúcsát nem is láthatta. Ekkor, Erzsébet néni lelke mélyén megszólalt a Szűzanya:

MOST AZT MUTATTAM MEG NEKED, HOGYAN FOG SZÍVEM SZERETETLÁNGJA AZ EGÉSZ VILÁGON FELLOBBANNI ÉS DIADALMASKODN!”

2020. 02. 02.-án du. 15 és 16 óra között az új Szeretetláng kápolnában és imahelyen el is meséltem Győzőnek ezt a váratlanul bennem felmerülő régi-régi emlékemet. Elképzelhető, hogy ez talán nem (csak) egy kósza gondolat volt, hanem esetleg valami üzenet értéket is hordoz? Remélem, előbb vagy utóbb majd erre is fény derül…

---- + ---

-- A világon egyedülálló ennek az ünnepnek a Gyertyaszentelő Boldogasszony elnevezése. Mivel a Szűzanya személyét ennyire kihangsúlyozva kizárólag csak a magyar egyházban kapcsolják össze az Úr Jézusnak, a Világ Világosságának legelső nyilvános megjelenésével.

-- A Szűzanya megszólítás is csak nálunk ismeretes ’hungarikum”. Más népek; Szent Máriát, Szent Szüzet, Istenszülő Anyát stb. mondanak. Így egy fogalomként és egyben látva a Szent Szüzet és a Szent Anyát hagyományában csak a magyar nemzet őrizte meg.

-- Állítólag a magyar Egyház közvetítésével hét Mária ünnep is meghonosodott a nagy világegyházban.

-- A „Szűzanya Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja” fogalom is magyarul hangzott először el. De, ami még ennél öis fontosabb, hogy ennek kegyelmi kiáradása és elfogadása majd továbbadása is itt nálunk, éppen hatvan évvel ezelőtt 1962. április 13. történt. Igen, a pesthidegkúti Szentlélek Plébánia Templomban, Oltáriszentség imádása közben, Erzsébet asszony szívébe-lelkében mégpedig a zokogó Magyarok Nagyasszonya kérlelésére! Bizony Ő mondta ki a világon először éspedig magyarul:

„OLY SOK BŰN VAN AZ ORSZÁGBAN, SEGÍTS NEKEM, MENTSÜK MEG! ÉN FÉNYCSÓVÁT ADOK KEZEDBE, EZ SZÍVEM SZERETETLÁNGJA LESZ. AZ ÉN SZÍVEM SZERETETLÁNGJÁHOZ ADD A TE SZERETETEDET, ADD TOVÁBB KISLÁNYOM!”

(-- Mintegy házi feladatként felkérem az erre kedvet érző és ehhez értő testvérünket, hogy gyűjtse össze és szedje csokorba a magyar Szeretetláng szavunknak a legkülönbözőbb nyelven való fordításait.)                                                                                                                                                                                                                                                                 

Budakalász, Szentistvántelep 2020. 02. 05.

You have no rights to post comments