Egy beteljesült jövendölés, ami „kimaradt” a Szeretetláng Lelki Naplóból

Kategória: Szeretetláng Megjelent: 2021. szeptember 25. szombat

Talán kevesen tudják, hogy a Szeretetláng Lelki Napló eredeti kéziratából nem minden szöveg került bele az Erdő Péter bíboros úr által kivizsgáltatott, majd egyházi jóváhagyással megjelent kritikai kiadásba. Ennek egyik fő oka, hogy a kéziratban van néhány olyan közlés vagy üzenet, amelyekkel kapcsolatban a Szűzanya vagy az Úr Jézus azt kérte Erzsébet asszonytól: „Erről nem kell kifelé beszélni”; vagy: „Az alábbi sorokat még nem kell nyilvánosságra hozni.”

Az egyik ilyen részlet ezek közül, amelyik 1962. április 13-án, a Szent Szűz legelső üzenetében hangzott el, különösen figyelemre méltó. Egy jövendölésről van benne szó, amelyről bizonyosan állíthatjuk, hogy közel öt évtized múltán beteljesedett. Éppen ezért úgy látjuk, elérkezett az ideje annak, hogy közzé tegyük.
Ezt mondja a Szűzanya: „Lesz idő, amikor nem jöhettek tömegesen a templomokba. Nehéz idők lesznek ezek, de ne féljetek, akik elfogadjátok és hűek lesztek kéréseim teljesítésére, sok kegyelmet kaptok a szorongatott időben.”
Az elmúlt másfél évben olyan történt, amire még nem volt példa, és senki sem számított rá: világszerte templomokat zártak be a COVID járvány terjedésének megállítására, sok helyen szüneteltek a nyilvános istentiszteletek, vagy korlátozták a résztvevők számát a liturgikus ünneplésben, vagyis beteljesedtek a Szűzanya szavai: „Lesz idő, amikor nem jöhettek tömegesen a templomokba.” Amellett, hogy ez a beteljesült jövendölés megerősíti a Szeretetláng-üzenetek hitelességét, szükséges helyesen értelmeznünk a Szűzanya üzenetét. Ő nem riogat, nem a végidőkre vonatkozó konkrét közlést tár elénk, nem a főpásztori döntések kritizálására szólít bennünket.
Érdemes felidézni magunkban Jézus Utolsó Vacsorán elhangzott szavait: „Nélkülem semmit sem tehettek!” (Jn 15,5). Az Eucharisztikus áldozaton résztvevők számának csökkenése, valamint az Oltáriszentség tiszteletének lanyhulása miatt vélhetően napjainkban érkezett el az a pont, amikor rá kellett döbbennünk: a velünk maradt Krisztus nélkül senkik és semmik vagyunk! Éppen a Vele való találkozás kényszerű hiánya ébresztett rá minket arra, hogy mennyire szükségünk van Rá, mint ahogyan a szívdobbanás vagy a lélegzetvétel fontossága is csak akkor válik bennünk tudatossá, amikor kihagy a szívverésünk, vagy akár csak egy nátha miatt nehezebben lélegzünk.
Ám a templomi istentiszteletek korlátozása nemcsak az eucharisztikus Jézus hiányára ébresztett rá minket, hanem arra is, hogy – bár más formában és minőségben – az otthonainknak is a közös ima helyszínévé kell válniuk! A legelső Szeretetláng-üzenetben a Szűzanya is ezt kéri: „Az engesztelés módja a családokban történjék. (…) Az engesztelést ketten vagy hárman végezzétek. Ahol ketten vagy hárman összejöttök, ott az én Szent Fiam.” És ez az a pont, ahol a Szűzanya eddig még közzé nem tett jövendölése nem a félelemkeltés, hanem a remény üzenetévé válik: „Nehéz idők lesznek ezek, de ne féljetek, akik elfogadjátok és hűek lesztek kéréseim teljesítésére, sok kegyelmet kaptok a szorongatott időben.”
Nem tudhatjuk, hogy a járvány újabb hullámai milyen világi vagy hitéleti korlátozások elé állítanak minket. Az viszont bizonyos, hogy éberen várakozva készen kell állnunk rá, hogy a családjaink körében, és ha lehetséges, az Oltáriszentség előtt is még inkább fokozzuk az imát és az engesztelést, mert ahogy azt a Szent Szűz egyik üzenetében olvassuk: „A sátán gyűlöletének tüze már oly magasra csap, hogy azt hiszi, győzelme biztos. Ám az én Szeretetlángom megvakítja a sátánt! A szeretetemből kicsapó lángok eloltják a pokol tüzét, és el nem képzelhető fényességgel és jótékony melegséggel fogják elárasztani a földkerekséget.” (1964. december 6.) A Szentatya is kifejezésre juttatta, hogy az előttünk álló nehéz időben mi a feladatunk: „Én azt kérem, amit az Egyház mindig kért a legnagyobb nehézségek és válságok idején: több imát és böjtöt! Imádság, bűnbánat és böjt, mert a válságos időszakokban ez a mi dolgunk.” (Radio COPE 2021. szept. 1.)
Kedves Testvéreim! Engedjétek meg, hogy a Szűzanya megvalósult jövendölése mellett megosszunk Veletek egy örömhírt is. Régóta sokak vágya, hogy Máriaremetén, ahol az első Szeretetláng-üzeneteket kapta az emberiség, létrehozzunk egy kis kápolnát, ahol együtt imádkozhatunk a Szeretetláng kiáradásáért. A Máriaremetei Kegytemplom közelében még Erzsébet asszony életében, az ő lelki támogatásával alakult egy kis „házi imaközösség”, és ezen a helyen egy nagylelkű atya adománya révén, aki évtizedek óta támogatja a Szeretetláng ügyét, most lehetőségünk nyílt, hogy a telken álló épületet átalakítsuk egy 40-45 fő befogadására alkalmas szentségimádó kápolnává. Az építési munkák már elkezdődtek, de a kápolna berendezéséhez szükséges kellékek (oltár, padok, monstrancia, liturgikus tárgyak és kellékek stb.) fedezete még nem áll a rendelkezésünkre. Ezért arra kérünk Benneteket, hogy elsősorban imáitokkal, de ha tudjátok, anyagi segítségetekkel is támogassátok a kápolna létrejöttét ezekben a nehéz időkben, amikor oly nagy szüksége van a világnak az egyéni és a közösen végzett engesztelő imára! Aki megteheti, anyagilag a Szeretetláng Mozgalom Erste Banknál vezetett számláján keresztül tudja támogatni a kápolna létrejöttét a következő bankszámlaszámon:
11600006-00000000-48827535
IBAN (nemzetközi számlaszám):
HU68 1160 0006 0000 0000 4882 7535
vagy hagyományos módon, postai csekken:
Szeretetláng Mozgalom, 1029 Budapest, Álmos vezér utca 22.
Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban minden esetben tüntessétek fel az adomány célját:
„a Máriaremetei Szeretetláng kápolna építésére”
Az Úr Jézus áldását és a Szent Szűz erős védelmét kérjük
számotokra és családotok számára:
Kindelmann Győző; nemzetközi koordinátor
Budapest, 2021. szeptember 25.

You have no rights to post comments