A Szeretetláng ereje 6.

Kategória: Szeretetláng Megjelent: 2021. április 20. kedd

 Győzelem.

Győztesek vagyunk. Jézus Krisztus győzött a gonoszság minden ereje fölött, Őbenne pedig mi is győztesek vagyunk (minden bukásunk dacára…).

Azt olvassuk a szeretetláng lelki naplóban, hogy a Szeretetláng megvakítja a sátánt. Többször olvashatjuk azt is, ahogy Erzsébet asszony ezt megérezte. Az előző üzenet ’65 májusi volt, most a júniusit olvassuk - tehát nem sok idő telt el:

„Igen érdekes dolog történt. Vagyis inkább úgy kell írnom, hogy amint éppen kis lakásomba mentem este, útközben a sátán keserves nyögését és szemrehányását kellett hallanom. Elpanaszolta nekem, hogy ő már nagyon régen gyanította azt, hogy személyemmel kapcsolatban neki igen nagy baja keletkezik. Azért is igyekezett ez időtől kezdve engem állandóan szemmel tartani. És tovább panaszkodott, hogy mégiscsak sikerült kiszabadulnom mindig karmai közül, pedig ő minden eszközt latba vetett, mégis a vesztes fél lett. Amíg kis szobámig elértem, mely a kert végében van, velem jött, vagyis csak tapogatózott, mert mint világtalan tehetetlen a közelemben. Már azelőtt is éreztem világtalanságát és tehetetlenségét, de volt idő, amikor éreznem kellett gyűlölettől villogó és bosszútól szikrázó szemeit, melyek akkor még félelemmel töltötték el egész lényemet.”

Szívem szeretetlángja Jézus Krisztus, aki megvakítja a sátánt. A sátán világtalanná válik, elveszíti minden eszközét. Nem tud se viszályt szítani, se gyűlöletet kelteni, se kétségbeesésbe hajtani, nem tud elcsábítani ígérgetésekkel. Világtalanná válik - ez Erzsébet asszony személyes tapasztalata és így van ez a mi életünkben is. A gonosz lélek kísért: a szemek kívánsága a test kívánsága és az élet kevélysége, és mindezek mögött ott van a gonosz lélek, aki megpróbál vádolásba és csüggedésbe, haragba és kétségbeesésbe vinni, hogy feladjuk a reményt, vagy legalább elveszítsük a belső békénket és határozottságunkat. Ekkor azonban a Szeretetláng be-világít a lelkünk sötétségébe, és ebben a világosságban hirtelen megértjük a kísértés valóságát - a gonosz lélek pedig, aki nem bírja Isten világosságát, elmenekül.

Itt Jézus Krisztus győzelméről van szó. Mert amíg a tisztulás útjáról beszélünk, addig ebből nekünk is részt kell vállalni. Nem mondhatjuk, hogy most böjtölni szeretnék, de mégis eszek, Jézus majd böjtöl bennem – de egyszer csak eljön az a pillanat, amikor már nem mi küzdünk, hanem Isten ingyenes kegyelme árad ki az életünkbe, hogy a győzelemmel megajándékozzon. Hogy megvakítsa a sátánt, elerőtlenítse és elűzze életünkből.

A Szeretetláng kegyelmi ereje és Isten jelenléte Erzsébet asszony életében időről időre vakká és tehetetlenné tette a sátánt. Ez nem azt jelenti, hogy később nem kellett küzdeni! Amikor Jézus a pusztában a hármas kísértéssel szemben hármas győzelmet arat a gonosz lélek felett, akkor azt olvassuk: „akkor egy időre elhagyta a sátán”. Egy időre. Tudjuk, hogy utána még hányszor próbálta embereken keresztül, vagy közvetlen módon eltántorítani, csapdába csalni! Még a keresztfán csábítja: „ha Isten fia vagy, szabadítsd meg magad!”.

Isten megadja az erőt, hogy ami emberileg lehetetlennek látszik, ami alatt már roskadozunk, abban győzelmet arassunk. Ez mind Krisztusból fakad! Az Ő győzelmét hordozzák az angyalok és a szentek, és az Ő győzelmét hordozza a Szűzanya is.

Ha egy szentről tudjuk, hogy az életében nagy gyógyulások történtek az imája hatására, akkor most is kérhetjük őt a gyógyulásunkért. Ő egész életében kitartott ebben a szolgálatban, győzelmet aratott, és ez az ő mennyei öröksége. A győzelme fent van a menny-országban! Krisztus testében pedig egyek vagyunk, hiszen ő is, mi is ugyannak a Krisztus-testnek vagyunk a tagjai, így az ő győzelme a mienk is lehet. Ezért lehet kérni bátran a szentek segítségét. A Szűzanya közbenjárását meg különösen lehet kérni, hiszen ő mindenben győzelmet aratott! Ez ő győzelme is Krisztus győzelméből fakad, és ezzel az ingyenes kegyelemmel ajándékoz meg minket, amikor a Szeretetláng kiárad ránk. Egyszer csak lehullanak rólunk a béklyók és békességre lelünk. Megértjük, hogy a gonosz léleknek már nincs hatalma fölöttünk.

A lelki naplóban olvashatjuk, hogy egyszer, amikor a gonosz lélek éppen nagyon gyötörte Erzsébet asszonyt, akkor azt válaszolja neki: „sok mindent tehetsz, nagy csodákat is akár, de üdvözíteni nem tudsz!”. Ez is egy kegyelmi pillanat, isteni megvilágosítás, Erzsébet asszony valami olyat mondott ki, ami hirtelen jelent meg az elméjében nagy erővel, és azt olvassuk, hogy szavaira a sátán megszégyenülten eloldalgott. Ez a győzelem pillanata, és nekünk is arra van szükségünk, hogy ezt a győzelmet megkapjuk.

A Szűzanya azt mondja: „Szívem szeretetlángja csodákat tesz a szívek mélyén”. Rengeteg minden van a szívünk mélyén, amivel küzdünk. Ha az anyukánk esetleg szorongó volt, akkor mi, akik az anyaméhben egy test voltunk vele, örökölhettük ezt a szorongó lelki alkatot. Már édesanyánk méhében deformálódni kezd a személyiségünk! Aztán megszületünk, és azt tapasztaljuk, hogy senki a világon nem tud úgy szeretni minket, ahogy azt szeretnénk. A szüleink se, a barátaink se. Vetélkednünk kell a testvéreinkkel, az osztálytársainkkal és a környezetünkkel. Egy csomó nyomorultság és gyötörtség van bennünk. Amikor azonban a Szűzanya Szeretetlángja a szívünk mélyére lehatol, ebbe a sok görcsbe és nyugtalanságba – ami a lelki bajokon túl testi betegségeket is okozhat, a cukorbetegségtől kezdve lábfájásig -, akkor elkezdi a szívünkben Isten győzelmét realizálni. Ez a szívek mélyén lévő győzelem pedig elkezdi az eredeti, édeni személyiségünket újraépíteni, így kezdünk szabadulni és gyógyulni. Ennek következménye testi és lelki gyógyulás, szabadulás és annak a megtapasztalása, hogy Isten gyermeke vagyok! Felszabadulás az Istennel való együttlétre és örömre, arra a bensőséges Isten kapcsolatra, amit a Szűzanya élt meg és amit át akar nekünk adni. A Szeretetláng ennek a kapcsolatnak a realitása bennünk.

Részlet Sípos (S) Gyula: "A Szeretetláng kegyelmi hatásairól - tanúságtételekkel" című, hamarosan megjelenő könyvéből

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés