A Szeretetláng ereje 5.

Kategória: Szeretetláng Megjelent: 2021. április 18. vasárnap

Erősség.

Ami természetesen Istenből fakad, a Szentlélek ereje, amit a Szeretetláng közvetít felénk. Egy 1965. májusi üzenetben Jézus egyszerre beszél a lelki erőről és ugyanakkor a Szentlélek eljöveteléről és még sok minden másról is. Erzsébet asszony akkor éppen nehéz szenvedéseken megy keresztül. Eltelt három év az első üzenetek óta, és még mindig nem történt fordulat.

(Közbevetés: Én 1990-ben tértem meg, és arra gondoltam, hogy még néhány év, és az egész ország meg fog térni. Ha valaki akkor azt mondja nekem, hogy húsz év múlva még mindig itt tartunk, akkor kinevetem.)

Erzsébet asszony a neveli gyerekeit, böjtöl, a virraszt, naponta szentségimádást végez - eltelik három év és látszólag semmi látszatja nincs…

„Az Úr Jézus egészen halk sóhaját engedte hallanom, melyről úgy véltem, hogy igen messziről hallom. Az Úr Jézus sóhajtása által lelkembe egy kis derengő fényt engedett, és ez megvilágította szenvedésem értékét. S míg ez a messziről érzett sóhaj lelkemen átvonult, én az Erősség Lelkét éreztem lelkemben nagymértékben működni. Eközben megszűntek lelkemben az eddigi bizonytalanság kínzó rémei, melyek már igen elgyengítettek. És utána az Úr Jézus még ezt mondta: Kedvesem, meg ne inogj ebben a kétségbeejtő lelkiállapotban, melybe most helyeztem lelkedet!

Amint az Úr szavait hallottam lelkemben, azonnal szavaiba kapaszkodtam. Jézusom, ó mily boldog vagyok, hogy szóltál hozzám. Ne engedj el. Te tudod legjobban, hisz Te adod a szenvedést. Ő csendesen szólt:

Most azt a szenvedést és sötétséget kell elszenvedned, melyet halálom után tanítványaim is éreztek. De ahogy rájuk is elküldtem a Szentlelket, úgy elküldöm azokra is, akikért neked kell szenvedned. Ugye a szenvedések közepette most már felfogod azt, amit eddig nem értettél? Ez a csoda a Szentlélek ismételt eljövetele lesz, melyet sokan várnak, és a világosság fényessége át fogja hatni a Földet.

Amint az Úr Jézus szavait befejezte, lelkemből nyomban eltűnt szavainak megvilágosító ereje, és utána ismét a sötét szenvedés lett lelkemben.” (1965. május 15.)

Az Isten országáért elszenvedett szenvedésről olvashatunk itt. A tanítványok teljes sötétségbe és bizonytalanságba kerültek, kétely és hitetlenség ülte meg a lelküket. Minden összeomlott.

Megülhetjük ezt mi is: Mindaz, amit elgondoltunk, akikben bíztunk, eltűntek. Amiről azt gondoltam, hogy  Isten világos útmutatása az életemben, egyszer csak összezavarodik. Nem arról van szó, hogy tüdőgyulladást kaptam, mert az is szenvedés, de abból Isten meg tud gyógyítani. Minden testi és lelki betegségből meg lehet gyógyulni, orvosok által, vagy Isten közvetlen kegyelméből. De ezt a szenvedést, amikor te krisztusi életet akarsz élni egy krisztusgyűlölő világban, azt nem lehet kikerülni, mert ha ezt ki akarod kerülni, akkor a krisztusi küldetésből, krisztusi életből akarsz kikerülni. Isten országáért, a krisztusi életért szenvedni azonban értékes dolog és ehhez Isten megadja az Erősség Lelkét, ami megtart ebben a sötétségben.

Isten olykor veszi el a szenvedést, de odaadja az Erősség Lelkét, hogy ki tudjunk tartani ebben az elhagyatottságban.

Erzsébet asszonynak is keresztül kellett mennie ezen, mert a gonosz lélek megtámadja Jézus követőit, minél nagyobb a küldetés annál inkább, hogy eltántorítson. Egyre mélyebben és egyre erősebben támad, a lelked legmélyéig, az identitásodig, az Istennel való személyes kapcsolatodig támad, hogy sötétségbe borítson és elhitesse veled, hogy ez mind lehetetlen, és hagyd abba. Az Erősség Lelke, a Szentlélek ereje azonban megtart téged. A Szentlélek erejét, ezt a lelki erőt - amit a Szűzanya is megkapott egykor és megőrzött -, közvetíti felénk a Szeretetláng.

A Szentírásban azt olvassuk, hogy amikor Szűz Mária meglátogatja Erzsébetet, a nagynénjét Mária szavaira úgy kiárad a Szentlélek, hogy Erzsébet prófétai elragadtatásba kerül: „hogyan lehetséges, hogy az én uramnak anyja jön el hozzám?”. Az idős asszony prófétai módon kijelenti tizennégy éves lánynak, hogy az Urat hordozza a szíve alatt…

Ahogy egykor a Szentlélek kiáradt a Szűzanyán keresztül, úgy árad ki ránk most is a Szűzanya Szeplőtelen Szíve Szeretetlángjával együtt ránk – és milyen nagy szükségünk van erre!

Részlet Sípos (S) Gyula: "A Szeretetláng kegyelmi hatásairól - tanúságtételekkel" című, hamarosan megjelenő könyvéből

 

You have no rights to post comments