A Szeretetláng ereje - 1.

Kategória: Szeretetláng Megjelent: 2021. április 13. kedd

Jézus szavai: „Leányom, akit Én felhasználok,
az nem lehet széltől lengő nád.
Annak erősen, megingathatatlan határozottsággal kell kitartania Mellettem.
A te lelked nem hajolhat meg semmi előtt,
mely nem Engem szolgál.
Kislányom, Én kérlek újra, tarts ki Velem!
Ugye, tudod, milyen nagyon szeretlek?!”
Beszéde által erőt sugárzott lelkembe.”
(1963. február 4.)

A Szeretetláng lelki napló nagyon sokféle módon jellemzi a Szeretetlángot. Szelíd fény, az összetartó szeretet tüze, kedves fény, de a legfontosabb az a kijelentés, hogy „szívem szeretetlángja Jézus Krisztus”. Amikor mi szeretnénk élő szeretetlánggá lenni - amire a lelki napló is biztat minket -, hogy a tökéletes Isten-szeretet és tökéletes emberszeretet lakjon bennünk, ahogy az a Szűzanyában is benne lakott, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy a Szeretetláng erejét hogyan kaphatjuk meg, mert ez a célunk.

Minél inkább értjük, hogy mit ad át nekünk a Szűzanya, hogy hogyan jelenik meg a szívünkben Jézus és ennek mi a hatása, annál inkább tudunk ezekkel a kegyelmi hatásokkal élni. Egy példával szemléltetve: én a mobiltelefonomnak csak egy-két funkcióját ismerem, a fiam meg az összeset, éppen csak házat nem épít vele. A Szeretetlánggal is így vagyunk. Minél inkább értjük ezt a lelkiséget, annál mélyebben tudjuk ezt megélni, annál krisztusibbá lehetünk, élő szeretetlánggá lehetünk. A Szűzanya magát Jézust adja át abban a tökéletességben, ahogy azt ő át tudja adni, hiszen őbenne volt legtökéletesebben jelen Jézus. Ennél nagyobb kegyelem nem történt részéről, mióta az Ige testté lett – ahogy a lelki naplóban olvassuk. Egykor a világra szülte Jézust, most pedig a lelke által adja át, „szüli a világra” a szeretetlánggal Jézus Krisztust...

Élő szeretetlánggá akarok lenni -  ez nagyon személyes dolog. Nem csak teológiai ismeret, nem pusztán annak a megértése, hogy milyen óriási kegyelmi erőt adott nekünk a végső időkre Isten és a Szűzanya, hanem egy nagyon személyes kapcsolat Istennel és a Szűzanyával, ami a Szeretetlángon keresztül kimunkálódik a szívünkben. Ez a „kimunkálódás pedig egyre érettebb személyiséget formál ki bennünk - krisztusi személyiséget. (A Szűzanya is érett személyiség, Jézusról pedig – akit a Szeretetlánggal átad -, tökéletesen Isten és tökéletesen ember, a világtörténelem legteljesebb és legérettebb személyisége, az új Ádám.). Érett személyiséggé kell válnunk, hogy egyre inkább el tudjuk hordozni mindannak a mélységét és magasságát, szélességét és hosszúságát, amit Krisztus és a Szűzanya át akar adni az életünkbe. Ehhez szükségünk van a Szeretetláng erejére.

A krisztusi személyiséggé formálódásunkban a tisztulás útján járunk, az életszentség útján járunk, és a szeretetláng ereje segít minket ebben a tisztulásban. De nem akármilyen erő, energia ez! A természetgyógyászoknak mondtam, hogy én elhiszem, hogy te energiát adsz, de milyen energiát? Ha a saját energiádat akarod átadni akkor az semmiképpen sem tiszta, mert azzal a te bűneid és emberi gyarlóságaid, a te problémáid is átjönnek - úgyhogy te ne akard a te energiáidat adni nekem, mert az nem jó. A természetes világnak a mindenféle energiáiról megint csak butaság beszélni, mert milyen energiát akarsz átadni, az oroszlánét vagy a tölgyfáét? Ezek csak fantáziálások. Az elektromos áram ereje vagy a mágneses erő szintén nem fog minket tisztábbá, erősebbé tenni. Az egyetlen tiszta erő, amiben semmi gonoszság nincs, az Isten ereje, a Szentlélek ereje, amely a teremtés kezdetén „lebegett a vizek felett”, a teremtő és alkotó Lélek, amely leszállt Máriára is, és a méhében kiformálta Jézust.

Jézus Krisztus tökéletesen Isten és tökéletesen ember, akiről azt írja a szentírás, hogy mindenben kísértést szenvedett, de bűnt nem követett el. A Szűzanyáról szintén hisszük, hogy szeplőtelenül fogantatott, egész életében szeplőtelenül élt és bűnt nem követett el. Hogyha ők ránk teszik a kezüket, akkor biztos, hogy amit ők át akarnak adni - a szeretetláng -, az teljesen tiszta, szent és igaz.

Isten a tisztulás útjára akar vezetni. Ez időnként nem annyira kellemes dolog, mert éppen azzal szembesít minket, hogy mennyire gyarlók és tisztátalanok vagyunk.

A Szeretetláng erejére jellemző, hogy erős. Megadja a lelki erőt, de megadja azt az erőt is, amely „megvakítja a sátánt”, sőt a lelki naplóban azt olvassuk, hogy a Szeretetláng csodákat tesz a szívek mélyén. Ezek a csodák pedig kihatnak a személyiségre, testi és lelki gyógyulást hoznak. Nem csupán arról van szó, hogy egy kellemes érzés van a szívemben. Ennél sokkal jelentősebb és radikálisabb változásokat is létre hoz – ennek tükre a lelki napló is, és Erzsébet asszonynak az élete is ezt tükrözi.

Végül Isten mindig győz. Fatimában azt mondja a Szűzanya, „szeplőtelen szívem végül győzni fog”. A fatimai prófécia is beteljesült, amikor II. János Pál pápa felajánlotta a Szűzanyának Oroszországot és a világot a többi püspökkel együtt, és néhány éven belül a Szovjetunió összeomlott és megszűnt létezni.

Ha azt szeretnénk, hogy a mi szívünkben és családjainkban is teljesen győztesek legyenek, akkor a küzdelemhez a Szeretetláng egy hatalmas kegyelmi erőt tud adni.

Nézzük meg, hogy hogyan látjuk a szeretetláng lelki napló tükrében ezeket a kegyelmeket. Mik a jellemzőik és mit munkálnak ki az életünkben?

Részlet Sípos (S) Gyula: "A Szeretetláng kegyelmi hatásairól - tanúságtételekkel" című, hamarosan megjelenő könyvéből

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés