Regina Collins nővér tanúságtétele a Szeretetlángról

Kategória: Szeretetláng Megjelent: 2021. február 27. szombat

"1993-ban imádság közben úgy éreztem, Isten azt akarja, hogy Magyarországra utazzak. Elmondtam a közösségemnek, hogy Isten azt szeretné, hogy külföldre menjek misszióba, de nem mondtam meg, hogy melyik országba. Imádkoztunk és valaki ezt mondta: "Isten azt akarja, hogy Magyarországra utazz." Tehát négyen (két férfi és két nő) elutaztunk 2 hétre.

Isten azt mondta nekünk, hogy lesz majd két személy, akik szeretnének velünk visszajönni Angliába. Figyeltem az embereket azon gondolkodva, hogy ki lehet az a két személy, de senki sem mondta, hogy szeretne visszajönni velem, és mi senkit sem hívtunk meg.
   Amikor visszamentünk Angliába, kaptunk egy levelet két lánytól, akik kérték, hogy a közösségünkben tölthessenek egy kis időt. Magyarország akkor még nem volt tagja az Európai Uniónak, azonban a magyaroknak szabad volt 6 hónapot Angliában tölteni. Az egyik lány imádkozott, hogy legyen egy házunk Magyarországon. Nem sokkal ezután (1995-ben) egy hölgy felajánlotta, hogy ad nekünk pénzt, hogy házat vehessünk, ezért Budapestre utaztam 3 hétre.   
   Egy férfi (Sipos Gyula) Törökbálinton hallotta, hogy szeretnénk egy közösségi házat Magyarországon, ezért meghívott minket Törökbálintra. Tulajdonképpen egy kisebb házat kerestem mivel az angol hölgy nem említette, hogy mekkora összeget szánna erre a célra, másrészt pedig nem tudtam, hogy hány embernek állna szándékában csatlakozni a közösségünkhöz. Végül is megpillantottam egy nagy házat, és Isten azt mondta, hogy vegyem meg. Közel volt ahhoz a szeretetláng házhoz, ahol Erzsébet élt. Akkor még nem tudtam a Szeretetláng mozgalomról.
   Becsengettem az ajtón, és azt mondtam, annak, aki kinyitotta, hogy Istennek szüksége van erre a házra. A ház nem volt eladó, és akkoriban több tulajdonosa is volt. Mindegyiküket külön-külön meg kellett győznöm, hogy adják el a házat. Azt mondták, hogy majd beszélnek róla a következő néhány  hónapban, mire azt válaszoltam, hogy én csak egy hétig vagyok itt, Magyarországon, utána vissza kell utaznom Angliába. Akkoriban nem tudtam, hogy a dolgok lassabban működnek Magyarországon. Néhány nappal később jött a telefon, hogy hajlandóak eladni a házat. Mivel nem volt pénzem, felhívtam az angol hölgyet, és megmondtam a ház árát, ő pedig azt mondta, hogy megveszi nekünk. A következő problémát az akkori, magyarországi törvények jelentették, melyek szerint külföldiek nem vásárolhattak ingatlant vagy földet. Az angliai közösségünk egy egész éjszakás szentségimádást tartott, melynek az lett a gyümölcse, hogy másnap reggel a Parlamentben megváltoztatták a törvényt. Így nyitott ki végül a lelkigyakorlatos házunk 1996-ban.
   Egy férfi (Sipos Gyula) a faluból eljött hozzám a szeretetláng napló egy példányával és egy fordítóval. Megmutatta a szeretetláng napló bejegyzést, és én nagyon meglepődtem. A naplóban szó volt a Szentlélek Leányai Kongregációról. Ez volt az a francia eredetű szerzetesrend, amelynek akkoriban tagja voltam. A naplóbejegyzés dátuma éppen az az év volt, amelyben beléptem a szerzetesrendbe: "A Szentlélek Leányai a hozzám hű lelkekkel együttműködve kell segíteniük a Szeretetláng terjedését." 1962 Augusztus 1 (Szeretetláng napló - angolul: May the Holy Spirit move powerfully on the earth and set many people on fire with love for God and his people.)
   Egy amerikai könyvkiadó kérte, hogy küldjek nekik a napló angol változatából, így kinyomtattam néhányat és elküldtem postán, illetve küldtem egy londoni könyves üzletbe és Birminghamben házunkban is árultuk a könyveket. Néhányan Indiából jártak a közösségünkben, akik  lefordították a saját nyelvükre, így a könyvek eljutottak Indiába is.
     Amikor Angliában az emberek eljöttek a lelkigyakorlatainkra beszéltem nekik a Szeretetlángról, és készítettünk egy kis füzetecskét, amelyben a szeretetlángot, mint a tisztítótűzben szenvedő lelkeket segítő nagyon hatékony imádságot mutattuk be (Mária segítői a tisztítótűzben szenvedő lelkekért).
   Hét közben egy pap tartott szentmiséket a törökbálinti kápolnánkban és arra kértem, hogy hetente egyszer mondjon szentmisét a Szeretetláng kápolnában - abban a házban, ahol korábban Erzsébet lakott.
   Tehát a Szentlélek leányaira vonatkozó prófécia beteljesedett: közreműködtünk a szeretetláng terjesztésében. Isten adja, hogy a Szentlélek erővel áradjon ki a földre, és lobbantsa lángra az emberek szívét, hogy a szeretet tüzétől égjenek Isten és mások iránt.
      Fontos, hogy felajánljuk magunkat a Szűzanyának ezekben az időkben, mert ő megőriz minket, hogy mindig közel legyünk Jézushoz.

  Szeretettel,
 Regina Collins nővér"

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés