Szeretetláng kilenced

Kategória: Szeretetláng Megjelent: 2021. február 23. kedd

Lovonyákné Baki Melinda testvérünk összeállított egy kilencedet Kindelmann Károlyné, született Szántó Erzsébet a Szeretetláng lelki napló írójának boldoggá és szentté avatásáért, tiszteletének növeléséért, és a Szeretetláng elterjedéséért. A kilenced:

1. nap: „Lábunk együtt járjon.”
                     Erzsébet asszony lelki naplójából való a fenti idézet.
                  Jézusom, add, hogy mi is úgy tudjunk eggyé válni Veled,
                  ahogy Erzsébet asszonynak Isten kegyelméből sikerült!
                     Add, hogy lábunk oda menjen, ahova Te szeretnéd,
                        de legfőképp országod mielőbbi eljöveteléért
                                                járjon Veled együtt!
     
                                                  Mennyei Atyánk!
                       Add meg nekünk, hogy Erzsébet asszonyt mielőbb
                           a boldogok és szentek között tisztelhessük!

2. nap: „Kezünk együtt gyűjtsön.”
                      Jézusom, add meg nekünk a kegyelmet, hogy
                          Veled együtt gyűjthessük a lelkeket a Te
                              eszközeiddel, (ima, virrasztás, böjt)
                                 akikre anélkül kárhozat várna!
                     Hiszen Te annyira vágyakozol a lelkek után, és
                             elgyötör minden olyan lélek,aki miatt
                         úgy érzed, hiábavaló volt a kereszthalálod.  
                      Adj nekünk erőt, bátorságot, hiszen e nélkül oly
                         könnyen megfutamodunk,meghátrálunk!
                         Jézusom, nagyon szeretünk Téged, segíteni
                                            szeretnénk Neked!

                                              Mennyei Atyánk!
                   Add meg nekünk, hogy Erzsébet asszonyt mielőbb
                         a boldogok és szentek között tisztelhessük!

3. nap: „Szívünk együtt dobbanjon.”
                 Jézusom, dobbantsd bele a Te szívedet a miénkbe,
                               hogy még így is egyek legyünk !
                    Teljesen eggyé szeretnénk válni Veled, hogy a
                           Mennyei Atya örömét lelje bennünk.
                Olyan fiai szeretnénk lenni, mint Te Jézusom, akiben
                                                kedve telik!
   
                                           Mennyei Atyánk!
                 Add meg nekünk, hogy Erzsébet asszonyt mielőbb
                      a boldogok és szentek között tisztelhessük!  

4. nap.: „Bensőnk együtt érezzen.”
                        Jézusom, add meg nekünk, hogy ugyanazt
                                           érezzük mint Te!
                   Ha szomorú vagy, akkor mi is legyünk azok, hogy
                     így valamennyit átvegyünk a Te iszonyú nagy
                        terhedből, amit a mi bűneinkért cipelsz!
                    Kérünk, bocsáss meg nekünk ezért, és fogadd el
                                         engesztelésünket!
                       Ha pedig vidám vagy, ami bűneink miatt csak
                        ritkán lehetséges, akkor mi is legyünk azok!
 
                                              Mennyei Atyánk!
                   Add meg nekünk, hogy Erzsébet asszonyt mielőbb
                       a boldogok és szentek között tisztelhessük!

5. nap.: „Elménk gondolata egy legyen.”
                           Jézusom, add meg nekünk, hogy ugyanazt
                               gondoljuk amit Te,és ezáltal az összes
                                     cselekedetünk a Tied legyen!
                       Adj bátorságot, hogy soha ne hátráljunk meg a
                       feladatok elől, amiatt hogy mások mit szólnak,
                         vagy azért  hogy másokat bálványozunk, és
                           Téged, a Legfőbb Jót háttérbe szorítunk!
                                     Kérünk, óvj meg a gonosztól!
 
                                                Mennyei Atyánk!
                     Add meg nekünk, hogy Erzsébet asszonyt mielőbb
                         a boldogok és szentek között tisztelhessük!

6. nap.: „Fülünk együtt figyeljen a csöndességre.”
                     Jézusom, add meg nekünk, hogy fülünk azt hallja
        mint a Tied! Azt a sugallatot halljuk, ami Mennyei Atyától, Tőled,
        Szűzanyától, és a Segítő Szentektől jön, hogy így dolgozhassunk a Te
        országod eljöveteléért! Zárd be fülünket a gonosz sugallatai előtt,
          aki mindent összezavar, kételyeket támaszt, és kilátástalanságba
                                     taszít! Add meg nekünk ezt Uram!
   
                                                 Mennyei Atyánk!
                      Add meg nekünk, hogy Erzsébet asszonyt mielőbb
                          a boldogok és szentek között tisztelhessük!

7. nap.: „Szemünk egymásba nézzen és összeforrjon."
                   Jézusom, add meg nekünk, hogy azt lássuk, amit Te
                 látsz. Mindenkiben a jót, a fényt, a teremtett világban
                    Isten jelenlétét, a gonosz ellenségben is a testvért.
                    Zárd el szemeink elől azokat a dolgokat, ami nem
                        épülésünket, és üdvösségünket szolgálja!
   
                                            Mennyei Atyánk!
                 Add meg nekünk, hogy Erzsébet asszonyt mielőbb
                     a boldogok és szentek között tisztelhessük!     

8. nap.: „Ajkunk együtt könyörögjön az örök Atyához irgalomért.”
                     Jézusom, add meg nekünk, hogy ugyanazt mondjuk,
                   amit Te mondanál! Legyünk a Te szószólóid! Ne legyen
                       semmi kételyünk a felől hogy Te beszélsz általunk.
                         Ha pedig Neked nem tetsző dolgot szeretnénk
                      mondani, kérlek, rakd rá kezed a szánkra, hogy még
                            véletlenül se tudjunk ily módon megbántani!
    
                                                   Mennyei Atyánk!
                       Add meg nekünk, hogy Erzsébet asszonyt mielőbb
                           a boldogok és szentek között tisztelhessük!        

9. nap.: Befejező imádság
                    Jézus mondja: "Ez az imádság eszköz a kezetekben,
                     Mert ha valaki így együttműködik Velem, ezáltal
                    is megvakul a sátán, és világtalansága által a lelkek
         felszabadulnak a bűntől." (1964. május 4. Szeretetláng lelki napló.)
                  Jézusom, add meg nekünk, hogy mindig úgy tudjunk
                          együttműködni Veled,ahogy Te szeretnéd!
         Tarts távol tőlünk mindent, ami hátráltatná az együttműködést!
            Tartsd távol a lustaságot, közömbösséget, kishitűséget, és a
                                              bátortalanságot!
                 Adj sok-sok lelkierőt, hogy megtegyük azt, amit kérsz,
                            és tudjuk, ahhoz az erőt is megadod! Ámen.

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés