Szent István országáért - erőtlenség és terméketlenség

Kategória: Szent István országáért Megjelent: 2012. március 28. szerda

Mostanában többször álmodom olyat, amiről azt gondolom, hogy nem csupán pszichológiai okai vannak, hanem Isten adta, és hazánkkal kapcsolatos. Most kettőt szeretnék veletek ezek közül megosztani, az egyik az erőtlenségről, a másik a terméketlenségről szól.

Az egyik álmom, ami többször is megismétlődött arról szólt, hogy gonosz kinézetű emberek és furcsa lények támadják a többi embert. Azok menekülnek, én is mindig megrémülök, egyszerre akarok menekülni is és harcolni is ellenük. De ha harcolnék, valahogy soha nem tudom, nem tudjuk megállítani őket. Volt olyan, hogy álmomban Jézus nevét kiabálva köveket dobáltam feléjük, miközben hátráltam felfelé, másokkal együtt egy hegyen - de lepattant róluk, komolyabb kárt nem tett bennük, bár talán kissé lelassította őket. Egyszer az egyik gonosz arcú kifejezetten rám nézett és azt mondta: rád is hamarosan sor kerül! Ezekből az álmokból mindig úgy ébredtem fel, hogy emlékeztem rájuk és rémülten imádkoztam önmagamért, családomért és hazámért - mert úgy érzem, az álom hazánk és egyházunk állapotát is bemutatja. A gonosz lélek támad, mi pedig erőtlenek vagyunk, ebben a szellemi küzdelemben folyamatosan hátrálunk. Azt hiszem azért is adta ezt az álmot az Úr, hogy ebben a nagyböjti időszakban külön is felhívja a figyelmünket a lelki, szellemi küzdelem fontosságára és arra, hogy ha győzni akarunk, akkor a Szentlélek által erősebbé kell válnunk Istenben.

A másik álmot csak egyszer álmodtam de mély benyomást tett rám. Mintegy felülről néztem az embereket, tájakat, tudtam, hogy most a hazánkat szemlélem. Az emberek valahogy olyan erőtlennek, ellankadtnak, és - nem tudok jobb szót rá -, terméketlennek tűntek. Mintha valaki az álmomban külön felhívta volna erre a figyelmet: kiveszett a termékenység az életünkből, a házasságainkból, a munkánkból. Csak úgy lézengett mindenki, csodálkoztam, hogy még a házastársak sem tudnak, nem is akarnak együtt lenni, hogy abból élet szülessen. Arra ébredtem fel, hogy imádkoznunk kell erősen azért, hogy Isten által újra életre (Életre!) keljünk és a házasságaink, munkáink, tehetségeink újra áldás alá kerüljenek! Különben ez az ország ebben az ellankadt, szinte haldokló állapotban marad.

Mennyei Atyánk! kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelkeddel kelts életre minket! Adj erőt a küzdelemhez és emelj ki minket ebből az ellankadt, élőhalott állapotból, hogy Jézus nevében győzelmet arassunk a gonosz lélek minden ereje felett! Semmisüljön meg a sátán minden terve, és bontakozzon ki, növekedjék bennünk és közöttünk a Te országod! Kerüljön áldás alá minden élő és így megvalósuljon közöttünk a Szeretet földje! Ámen.

You have no rights to post comments