Pünkösdi kilenced 2018. - 5. nap

Kategória: Szent István országáért Megjelent: 2018. május 15. kedd

"A Szentlélek ereje tölt el benneteket, és tanúim lesztek egészen a föld végső határáig" - alleluja. Tisztelet és dicsőség Krisztusnak, aki híveit a Szentlélekben részesíti. Ezért kérjük bizalommal:

Krisztus, hallgass meg minket!

Küldd el az Atyától a Szentlelket Egyházadba, — hogy tisztítsa, erősítse és növelje azt!
Vezesd, Urunk, Szentlelkeddel azokat, akik fölöttünk a közhatalmat gyakorolják, — hogy téged szolgáljanak mindnyájunk javára!
Küldd el Szentlelkedet, a szegények Atyját, — hogy felemeljen minden nélkülözőt!
Legyen gondod mindazokra, akiket szent titkaid szolgáivá tettél, — hogy mindig hűségesek maradjanak!
Részesítsd az elhunytakat a megváltás dicsőségében testileg-lelkileg, — akikért feltámadtál, és a mennybe mentél.

Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, kit az Úr Jézus, Egyházának megígért és Pünkösd napján elküldött: légy a mi lelkünknek is állandó, kedves vendége. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket. Ékesíts fel minket, a te templomaidat, hét ajándékoddal, s engedd, hogy a te szellemed belőlünk embertársainkra is kiáradjon, hogy imádság, jó példa és apostolkodás által veled együtt hathatósan építsük Jézus Krisztus országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.

Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól.
Mindenkor segítő Szűzanya, könyörögj érettünk! Ámen.

Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.

You have no rights to post comments