Egy álom, egy terv megint elszállt a cigány misszióban

Kategória: Munkanapló Megjelent: 2012. július 06. péntek

Érden másfél évvel ezelőtt nagy reménységünk volt aziránt, hogy tudunk vásárolni egy kis házat, ahol a cigány közösségeknek lehetőségük lett volna összejönni. Nagyon nehezítette ugyanis a közösségi életet az, hogy egy-egy családnál jöttünk össze – a szobák kicsik és zsúfoltak voltak…

A közösségi ház végül meghiúsult, mert püspök atya nem engedélyezte a ház működését.

Tovább gondolkodtunk, mivel ezen a 400-500 fős cigány településrészen fontos lenne a missziós munka. Ekkor jött az ötlet, hogy szabaddá vált egy önkormányzati intézmény ami alkalmas lenne óvodai férőhelyek kialakítására és mellette más korosztályokat, így a felnőtteket is lehetne evangelizálni, egy tanodával kibővítve.

Érden nagy szükség lenne óvodai férőhely bővítésre, mivel 1600 gyermek lett elutasítva helyhiány miatt ebben az évben. Úgy gondoltuk az Új Jeruzsálem katolikus közösséggel közösen indítanánk egy katolikus óvodát és mellette lehetne csinálni az evangelizáció minden formáját a cigány lakosság érdekében.

Az Új Jeruzsálem közösség vezetője fel is kereste a város polgármesterét, többször tárgyaltak közösen is aminek az volt a végkicsengése, hogy a városnak nagyon kedvező a közösség ajánlata, miszerint 130 gyerek óvodai felvételét tudná felvállalni már 2012-től.

A kezdéshez 30 millió forint támogatást kértünk, aminek felét egy év alatt visszafizetnénk.

Ez a megoldás nagyon szimpatikus és támogatható volt a polgármesternek. Azt mondta, hogy egy új óvoda többszörösébe kerülne a városnak – ez egy jó ajánlat és húsz nap múlva válaszol.

Elkezdtük tervezni a stratégiai munkát, a pályázati lehetőségeket, a munkatársak kiválasztását és az igen válaszra fel voltunk készülve.

Az már furcsa volt, hogy a húsznapos határidő - amit a polgármester határozott meg – negyven napra növekedett.

Egyszer csak jött a levél, hogy igen köszönjük az Új Jeruzsálem ajánlatát, köszönjük, hogy megtisztelték Érd városát, de a kért kezdő összeget a város nem tudja biztosítani.

El lehet gondolkodni azon, hogy a város számára nyilvánvalóan nagyon kedvező ajánlat miért lett végül kedvezőtlen, el lehet gondolkodni azon, hogy Érd vezetősége mennyire akarja megoldani ezt a problémát.

Jelenleg nincs semmiféle hivatalos szervezet, amely a cigány-nemcigány integrációt felvállalná. Csak megjegyezni kívánom, az érdi iskolák minden megtesznek, hogy megszabaduljanak a felkészítetlen és hátrányok leküzdésére képtelen cigány gyerekektől.

Még valami – minden hátsó gondolat nélkül: Nem tudom elhessegetni magamtól azt az érzést, hogy valami titkos erő működik itt, ami mindig megakadályozza, hogy a cigánysággal tudjunk emberi körülmények között foglalkozni.

De mi akkor sem adjuk fel!

Tarnóczi Mária

You have no rights to post comments