Mit jelenthet az, hogy? (Mk 9, 8-10)

Kategória: Márkot olvasva Megjelent: 2010. július 20. kedd

„Mire körülnéztek, senkit sem láttak a közelükben, csak Jézust. A hegyr?l lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a halálból. A parancsot megtartották, de maguk közt megvitatták, hogy mit jelenthet: A halálból feltámad.” (Mk 9, 8-10)
A három tanítvány ott áll a csoda kell?s közepében, a Szövetség nagy alakjai veszik körül ?ket, hallják Isten szózatát a mennyb?l – de ajándékul, kinyilatkoztatásul, társul egyedül Jézust kapják. Hozzá kell fordulniuk, t?le kell tanácsot, eligazítást kérniük. ? „az Út, az Igazság és az Élet” (Jn 14, 6), Jézus Krisztusnál van mindenre a válasz – és vajon mit tesznek a hármak? (Mit teszünk mi is oly sokszor?) Mindenkit kérdeznek, csak épp Jézust nem.
Jézus parancsot ad nekik és titoktartásra kötelezi ?ket feltámadásáig. Nem akar reklámhadjáratot a saját személye körül, mert ? az Atyára akarja irányítani a figyelmet és Isten királyságára. Azt is tudja, hogy az emberek szükségszer?en félreértenék megdics?ülését és színeváltozását a hegyen, mert a b?n miatt elhomályosult az értelmük és emlékezetük, valamint akaratuk is rosszra hajló. Hogy milyen helyesen tudja ezt, az abból is nyilvánvaló, hogy még legközelebbi tanítványai sem értik ?t.
Péter, János és Jakab nem értik, mit jelent: „A halálból feltámad.” Ne hibáztassuk ?ket – mi se értettük volna. Hogyan is lehetne elképzelhet?, hogy a Mester, aki nyilvánvalóan bebizonyította, hogy hatalma van a természeti er?k felett – lásd a tenger lecsendesítését -, hatalma van a betegségek és a démonok felett, s?t hatalma van a halál felett is – egyszercsak meghal. Mikor és hogyan? És mi lesz akkor Izraellel? Nyilvánvalóan nem halhat meg – de ki is akarná a halálát? Hiszen mindenkivel jót tett! Elképzelhetetlen, hogy most meghaljon. De akkor mit jelent az, hogy a halálból feltámad?
Ilyen az emberi természet. Képesek vagyunk a legvadabb spekulációkat is elhinni, képesek vagyunk hatalmas filozófiai, teológiai rendszereket alkotni – csak hogy az egyszer? és kézenfekv? igazságot ne kelljen megértenünk, elfogadnunk. Mintha lelki vakfoltunk lenne. Sehogyan se akarjuk meglátni a nyilvánvaló igazságot, amennyiben az ellenkezik a mi elképzelésünkkel, igazságérzetünkkel, akaratunkkal és tapasztalatunkkal. Ha Jézus azt mondja, hogy meghal, az bármit jelenthet, csak azt ne, hogy ? tényleg meghal, – nem, ez lehetetlen, hiszen mi lesz akkor velünk?
Márpedig Isten igazsága, akarata nagyon sokszor ellenkezik a mi kis önigazságunkkal, önakaratunkkal. Isten messze több annál, amit elképzelhetünk, kikutathatunk. Ezért mi történik akkor, amikor ? kinyilatkoztatja magát? Amikor bepillantást enged terveibe, a jöv? történéseibe? Emberi természetünk szerint azonnal elkezdünk tanakodni, spekulálni, míg végül emberi okoskodásunkkal teljesen elfedjük az isteni kinyilatkoztatást. Mit jelent az, hogy…? Biztos azt jelenti, hogy… És csak kés?bb, keserves tapasztalatok után döbbenünk rá, hogy Isten kijelentése valami egészen mást jelentett.
Talán mégis jobb lenne ?t megkérdezni! Talán mégis jobb lett volna, ha a három tanítvány nem egymás közt tanakodik err?l, hanem megkérdezi a legilletékesebbet, Jézust: Mit jelent az, hogy „a halálból feltámad?”
Nos, végül majd megkérdezik, és Jézus „nyíltan beszél” (Jn 16, 29) nekik mindenr?l. Szenvedését háromszor jelenti be – de akkor se értik, mert még nem jött el a Szentlélek, hogy megvilágosítsa ?ket.
Isten segítsége nélkül Isten érthetetlen és kikutathatatlan számunkra. „Nekünk azonban feltárta Isten a Lélek által. A Lélek ugyanis mindent átlát, még Isten mélységeit is.” (1Kor 2, 10) A Szentlélek által feltárt igazságot az Egyház ?rzi és tanítja. A Szentlélek nélkül a Szentírás minden magyarázata csak medd? szócséplés, faforgács és pipafüst. Isten minden igazsága csak a Szentlélek fényében érthet?, nélküle csak hiábavaló okoskodás ürügye.
A három tanítvány tanakodik, de nem képes eljutni a helyes felismerésre. Ez ma a világ, és „evilág fiainak” helyzete. Nekünk azonban megadatott, hogy Isten kérdezzük és T?le várjuk a választ minden problémánkra – a világ minden problémájára. Mert mi Isten gyermekei vagyunk és Atyánk válaszol, hogy Jézus Krisztusban, a Szentlélek által megértésre és üdvösségre jussunk…

Sípos (S) Gyula

You have no rights to post comments