Maradj egészséges! (Mk 5, 34)

Kategória: Márkot olvasva Megjelent: 2010. július 20. kedd

Jézus ezt mondja a vérfolyásából kigyógyult asszonynak: "Menj békével, és maradj egészséges!”(Mk 5, 34) Ezt a szinte parancsként hangzó mondatot nem véletlenül mondja Jézus. Egyáltalán nem magától értetődő ugyanis, hogy akit Ő meggyógyított, az egészséges is marad! Világosan beszél erről a tisztátalan lelkekről szóló tanításában: „Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, sivár helyeken bolyong, nyugtot keres, de nem talál. Azt mondja hát: Visszatérek elhagyott házamba. Amikor odaér, üresen, kisöpörve, feldíszítve találja. Erre nyomban elsiet, s hoz magával hét más lelket, magánál is gonoszabbat. Bemennek és ott laknak. Ennek az embernek a sorsa most rosszabb, mint előbb volt." (Mt 12, 43-45)
A tisztátalan lélek jelenléte betegséget generálhat, testi-lelki megkötözöttséghez vezet. Jézus Krisztus hatalma mindenkit képes megszabadítani ettől a gonosz befolyástól. De mi történik akkor, ha a megszabadult ember tovább folytatja bűnös életét, azaz nyitva hagyja a „háza ajtaját”? Visszatér a gonosz lélek és visszatérnek azok a tünetek, betegségek, megkötözöttségek is, amelyet annak jelenléte okozott.
Isten gyógyító szeretete sokszor életmód-váltásra ösztönöz minket. Ha ezt elutasítjuk, visszatérhet a betegség. Egy megtörtént esetet hadd hozzak példaként: egy túlsúlyos férfi kérte Istent, hogy gyógyítsa meg fájó térdeit. Ez meg is történt, elmúltak a fájdalmai – majd egy idő múlva visszatértek. Amikor emiatt panaszkodott Istennek, Ő az imádságban így válaszolt: „Én megtettem, amit kértél – de te megtettél-e mindent?” A férfi fájdalmát ugyanis a jelentős túlsúlyából adódó terhelés váltotta ki. Isten ugyan „regenerálta” a térd-ízületeket, de mivel a férfi túlsúlya megmaradt, az újra túlterhelte az ízületeket… Bizony, olykor nekünk is tennünk kell azért, hogy egészségesek maradjunk, mint ahogy ennek a férfinak is egy mértékletesebb életmódra kellett volna átállnia!
Ha a bűn újra megjelenik az életünkben, akkor annak következményei is újra megjelenhetnek. Jézus kiszabadította a házasságtörő asszonyt a halálos veszedelemből, de utána azt mondta neki: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!”(Jn 8, 11)
Természetesen nincs mindig közvetlen összefüggés a bűn és a betegségek között. Egyik alkalommal, amikor Jézus meggyógyított egy vak embert, hazaküldte, „de előbb figyelmeztette: „A faluba ne menj be!” (Mk 8, 26) Hogy miért, arra választ adhat a mai orvostudomány megfigyelése is. Ugyanis amikor valakinek műtétileg visszaadják a látását - kölönösen ha hosszú ideje nem látott -, akkor egy adaptációs időszakra van szüksége, amíg újra megtanul látni. Ehhez nyugodt körülményekre van szüksége, hogy újra megtanulja a tér érzékelését, a színek érzékelését, stb. Többször megfigyelték, hogy meggyógyított emberek újra elveszítették a látásukat, miközben a látószervek épek maradtak. Az ok lelki: inkább „visszamenekültek” a megszokott, ismert és biztonságos állapotba és létmódba, mert nem tudták megtanulni vagy újratanulni a látással való tájékozódást.
Jézus többször figyelmeztette a meggyógyultat: „vigyázz, hogy rosszabb ne legyen a sorsod”! (Később az eltélését követelő tömegben is ott voltak azok, akiket meggyógyított, de később újra előjöttek tüneteik.) A vérfolyásos asszonyt azonban épp ellenkezőleg, gondoskodó szeretetébe emeli, szinte ráparancsolva: „maradj egészséges”! Ezzel ellene mond annak a nép körében közkeletű vélekedésnek is, hogy a betegség közvetlen kiváltója mindig a személy vagy családja bűne. Hogy itt mi lehetett a betegség oka – talán egy fertőzés, egy szervi elváltozás, egy nem gyógyuló belső seb, esetleg vérzékenység -, nem tudjuk, de az bizonyos, hogy Jézus egyszer, s mindenkorra meggyógyította a sokat szenvedő és kitaszított asszonyt. Meggyógyította testében, de meggyógyította lelkében is, amikor megismertette az Atya átölelő szeretetével.

Sípos (S) Gyula

You have no rights to post comments