Példabeszédben, hogy megértsék (Mk 4, 33-34)

Kategória: Márkot olvasva Megjelent: 2010. július 20. kedd

Isten mindig készen áll arra, hogy megértesse magát velünk – mi azonban sokszor nem állunk készen arra, hogy megértsük ?t.

 

Ezért Jézus megpróbál minket rávezetni a megértés keskeny ösvényére, a példabeszédek segítségével. „Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik a tanítást, hogy megértsék. Példabeszéd nélkül nem tanított. Mikor tanítványaival magukra maradtak, mindent megmagyarázott nekik.” (Mk 4, 33-34)
A példabeszéd hasonlatos a próbak?höz. Aki kutatja Isten országát, az a példabeszédben Isten felé vezet? nyomot talál, amit követhet. Aki pedig csak önmagát dédelgeti, magától elfordul az Úttól.
Jézus nem akar senkit megbántani. Bár valószín?leg tudja, ki keresi ?szintén az Atya akaratát és ki az, aki csak kíváncsiságból, a könnyebb élet vagy haszon reményében jön hozzá – de nem válogat. Meghagyja a választás lehet?ségét minden embernek – és ez a választás a példabeszédeken keresztül realizálódik.
Aki nyitott a Messiás tanítására, annak szívében a példabeszéd valóban olyan, mint a mustármag, amelyik hatalmas fává, Isten országának jelenlétévé terebélyesedik.
Jézus akarja a megértést, vágyik rá, hogy a körülötte nyüzsg? emberek a tanítványaivá váljanak. Szeretné bevezetni ?ket Isten titkaiba. A példabeszéd meg is könnyítheti a megértést, mert képszer?sége, hasonlatai közel hozzák a szemlél?höz a példabeszédbe rejtett igazságot. A példabeszéd olyan mint egy kulcs, amellyel fel lehet nyitni a „titkos könyvet”.
Pál apostol azt írja a korintusi híveknek, hogy „tejjel tápláltalak benneteket, nem szilárd étellel, mert nem bírtátok el. S?t még most sem bírjátok el, mert testiek vagytok.” (1Kor 3, 2-3) Ez a „tejes étel” Jézusnál a példabeszéd. Aki ezzel táplálja szívét és értelmét, abban a bels? ember meger?södik és késszé válik az Igazság nyílt, kend?zetlen befogadására is.
Ehhez azonban id? kell. Tudjuk, hogy amikor Jézus a szenvedésér?l és kereszthaláláról nyíltan beszélt, a tanítványok nem értették ?t, mert nem álltak készen ennek az igazságnak a befogadására. (S?t, er?sen tiltakoztak ellene.)
Isten azonban id?r?l id?re egyre többet akar adni nekünk. Így amikor csak teheti, megpróbál minket beljebb vonzani világosságába. Aki pedig beljebb kerül – azaz tanítvánnyá válik -, annak igyekszik mindent megmagyarázni. Ezért mondja a Szentírás: „Mikor tanítványaival magukra maradtak, mindent megmagyarázott nekik.”
Jézus akarja a megértést és vágyik a megértésre. Márk evangéliuma is ezt szolgálja, a Szentlélek inspirációja alapján. Amikor rálépünk erre az útra, maga Jézus vezet minket kézen fogva. „Mindannyian az ? teljességéb?l részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva.” (Jn 1, 16) Így haladunk el?re, lépésr?l lépésre, kegyelemr?l kegyelemre, az els? példabeszédek meghallásától kezdve a megértésig és beteljesülésig…

Sípos (S) Gyula

You have no rights to post comments