Sípos (S) Gyula: Szeretetláng mesék - 10. történet

Kategória: Irodalom Megjelent: 2023. május 12. péntek

amelyben az emberek összefognak egymással a leghatalmasabb ellenségükkel szemben

A nagy ünneplés után folytatódtak a dolgos hétköznapok. A Nap fényesen ragyogott az égen, így a földeket meg lehetett művelni. A kerteket felásni és palántázni, a gyümölcsfákat megmetszeni, az állatokat kihajtani a mezőre legelni, aztán főzni, mosni, szerszámokat javítani – volt munka bőven.

Esténként azonban a falu népe összegyűlt a nagy asztal körül, hogy megtárgyalják, hogyan győzhetnék le a nagy sárkányt. Mert abban mindannyian bizonyosak voltak, hogy előbb vagy utóbb, de inkább előbb, a gonosz szörnyeteg eljön, hogy megtámadja őket! Jön, és bizonyosan vele lesz a hét fenevad is, ezért egy tervet kell készíteniük ellenük.
-Az nagyon valószínű – mondta egy sokat látott, sokat megélt bölcs öregember -, hogy a sárkány észak felől fog érkezni, hiszen ott él a barlangjában a magas hegycsúcsok között. Arra kell készülnünk, hogy onnan fog támadni.
-Igazad van – helyeselt a felesége -, ez pedig azt jelenti, hogy mielőtt a faluhoz ér, átrepül a nagy rét fölött, ahol most az állatok legelnek. Ott kellene megállítani, mert ha bejön a házak közé, felgyújtja és lerombolja azokat. De hogyan tudnánk ezt megtenni?
Gondolkodtak, töprengtek. Az egyik azt mondta, építsünk egy nagy védőfalat a házak köré – de ez nem volt éppen jó ötlet, mert a sárkány könnyedén átrepülhet fölötte. Másikuk inkább vizesárkot ásott volna a falak helyére. Ez arra jó lett volna, hogy az égő házakat eloltsák a vízzel, de azért mégis jobb lenne, ha a sárkány nem is juthatna a falu közelébe..
-Nem jól fogunk a dologhoz – szólalt meg Égi Sas -, ne erővel, hanem valami furfanggal próbáljuk megállítani őt! Legyünk okosabbak nála! Mi a nagy sárkány sebezhető pontja?
-Nagyon hiú és gőgös – mondta Mezők Lilioma -, és gyűlöli az embereket.
-Pontosan, hiú és gőgös! Mi történik, ha például lát saját magáról egy képet, ami kigúnyolja őt?
-Azonnal odarohan és megsemmisíti, az biztos.
-Ez az, ez lesz a mi csapdánk! A rét közepét tisztítsuk meg és egyengessük el. Aztán fehér kövekkel és mészporral készítsünk oda egy olyan rajzot róla, ami úgy felbosszantja, hogy leszáll, hogy megsemmisítse. Így a falutól is távol tartjuk, és mi választhatjuk meg, hogy hol harcoljunk vele.
-Jó ötlet – simogatta a bajszát a kovácsmester -, de azért a hordókat töltsük meg vízzel, biztos, ami biztos. Aztán állítsunk őrszemeket a dombok tetejére, ahonnan már messziről látszik, ha közeledne a gonosz fenevad. Akkor jelzőtüzet gyújtanak és így jelzik, hogy jön a gonosz.
Végül mindent megbeszéltek, és munkához láttak. A legélesebb szemű fiúkat és lányokat őrszemeknek állították a magaslatokra. A megtisztított rétre pedig ügyes kezű rajzolókkal egy hatalmas képet készítettek: egy földre zuhant, kilógó nyelvű és kancsal szemű sárkányt.
A falu népe naponta gyakorolta, mit kell tenniük, ha kigyúl a jelzőtűz. Telt-múlt az idő, végül egyik délután megtörtént, amire vártak:
-Riadó – kiáltott egy fiú -, ég a jelzőtűz a domb tetején!
Az emberek gyorsan befejezték a munkájukat. A szerszámokat elrakták, az állatokat az istállókba terelték, a házakat bezárták, ők pedig az erdőbe húzódtak vissza. A fák takarásában egymás kezét fogva, egy nagy láncként körbe vették a rétet, s úgy várták, mi fog történni.
Nagy csend lett, de nem sokáig! Már hallották is a sárkány bömbölését, ahogy repült feléjük észak felől. Jött nagy dérrel-dúrral, körülötte pedig a hét fenevad, mint egy gomolygó sötét felhő. Üvöltött a sárkány, de még jobban üvöltött, amikor meglátta a nagy képet magáról a réten. Leszállt rá, s már tiporta is a lábával, ahogy csak tudta.
-Aki ezt készítette – ordította -, az ezer halált hal, de rögtön! Akárhová bújtatok emberizingek, megtalállak és szétmorzsollak benneteket!
Bizony, félelmetes volt a sárkány, olyan félelmetes, hogy a kismadaraknak megállt a szíve a rettegéstől. A rókák és a nyulak együtt bújtak a legmélyebb üregekbe, de még az óriás sasok is elmenekültek, amilyen messze csak tudtak. Félelem töltötte el az emberek szívét, nem sok híja volt, hogy megtörjön az elszántságuk. A hét fenevad pedig füstfelhőként szivárgott be a fák közé. és suttogva győzködték a reszketőket: nincs értelme az ellenállásnak! Gyertek ki, és megbocsát nektek a felséges sárkányúr! Hódoljatok előtte, és utána mehettek, ehettek, ihattok - nem fog bántani benneteket!  
Hanem épp akkor, amikor már úgy tűnt, hogy a félelem összeroppantja őket, egy kislány – talán csak azért, hogy ne féljen annyira -, énekelni kezdte közös dalukat a szeretetről. A szeretetről, ami mindenkié, a szeretetről, ami szívtől szívig terjed és kiárad az egész világra. A szeretet tüzéről, ami kioltja a gyűlölet tüzét, elűzi a félelmet, erőt, bátorságot és békét önt a szívekbe. A szeretetről, ami testvérekké tesz minden élőt. Énekébe egymás után kapcsolódtak be a többiek, a dal egyre erősebb, szárnyalóbb lett, és az emberek elindultak ki, a fák közül a szabadba.
Meglátta a nagy sárkány az őt körülvevő, összekapaszkodó, felé sétáló, éneklő embereket. Már ugrott is, hogy nekik támadjon – ám ekkor az emberek szívfénye hirtelen a sárkány felé kirobbant, és egy hatalmas fénykupolává vált, ami maga alá zárta a sárkányt és a hét fenevadat. Bömbölt a sárkány, hatalmas karmaival csapdosott, de a fényburkot áttörni nem tudta. A fény pedig erősödött és egyre jobban összeszűkült a sárkány körül. A gonosz féreg teljes erejével a fénybörtönnek ugrott, de áttörni nem tudta. Ordított, toporzékolt, később már nyüszített és sivalkodott, mert a szeretetfény égette a bőrét, de menekülni nem tudott. Végül a fénygömb teljesen körül zárta testét, majd vele együtt felrobbant.
Az emberek ujjongtak, tapsoltak és örömükben táncra perdültek. Velük együtt ropták a nyulak és rókák, tehenek és kutyák. Ott táncolt Égi Sas is Mezők Liliomával, mellettük pedig úgy ugrabugrált a nagy gímszarvas, mint egy kis gida.
Füstté vált a nagy sárkány és a hét fenevad! Nyomukat a szél elvitte, az eső elmosta, a Napocska felszárította. Azt azonban tudnunk kell, hogy bár mind nagyon legyengültek, de nem pusztultak el. Ott kavarognak a levegőben, s azt lesik, kit ronthatnak meg. Újra lustává, iriggyé, viszálykodóvá akarnak tenni minket! Ha azonban szeretjük egymást, akkor sohasem győzhetnek le minket!

Megjelent a Szeretetláng mesék meséskönyv! Ára 1980 Ft. Megrendelhető elérhetőségeinken. A meséskönyvről bővebben itt: https://szeretetfoldje.hu/index.php/konyveink/18704-szeretetlang-mesek

You have no rights to post comments