Felirat Főispán urunknak az oktatásügyről

Kategória: Irodalom Megjelent: 2022. szeptember 15. csütörtök

Mi, akik a nemzet sorsát szívünkön viseljük és nem ijedünk meg a csőcselék hangjától, tegnap este a Casinóban összegyűlve megtárgyaltuk az oktatási rebelliót, ami kitört édes hazánkban, és úgy döntöttünk, hogy a helytartóság nevében felirattal fordulunk főispán urunkhoz, támogatván munkáját a nehéz időkben.

Mindenekelőtt kijelentjük, hogy támogatjuk munkáját, amellyel erős kézzel rendet akar tenni iskoláinkban. Helyeseljük, sőt sürgetjük, hogy tekintélyével hasson oda, hogy a tekintetes Országgyűlés alsó- és felsőháza, a nemzeti egység nevében hozza meg a megfelelő törvényeket kultúrfölényük megőrzése érdekében iskoláinkban.
Vezessék vissza újra a botozás fegyelmi eszközét oktatási intézményeinkbe! Természetesen nem az ártatlan nebulók - hiszen az ellene mond emberséges lelkületünknek -, hanem a vétkes tanárok megfegyelmezésére, akik nem átallanak a törvényes rend ellen áskálódni és lázítani. Kapjon csak – tette súlyosságától függően -, annyi botütést a hitvallását feladó pedagógus, ahányszor és amilyen súlyosan vétett előírásaink, s így nemzetünk jövője ellen! Kellő fizetség lesz az nekik, s óradíjban is adhatjuk!
Nem hízelgésként írom, de most látjuk csak, milyen bölcs volt kegyelmességed, amikor idejekorán kivette gyermekét e fertőből és a jónevű angliai kollégiumba küldte. Mi pedig hűségesen követtük a jó példát, így fiaink és lányaink nem fertőződnek meg az itteni elfajzott iskolai levegőben. De nem is hozzuk haza őket addig, míg rendet nem teszünk itt is!
Azt hiszem, dicsekedhetem azzal, hogy az átlagnál nagyobb rálátásom van hazánk oktatásügyére, hiszen kegyelmességed kitüntető figyelme segítségével sógorom a kerületi tanügy igazgatója lett. Intézményét ugyanolyan példás szorgalommal vezeti, mint ahogy előtte a mezőgazdasági minisztériumban a sertéságazatot felügyelte, s ahogy egykor helyettes államtitkárként az egészségügy frontján buzgólkodott. Látom azt is, hogy lankadatlan szorgalma és nagy tekintélye miatt felénk a lázadozás szinte teljesen megszűnt, a fegyelem helyreállt, a csendőrszázadot is visszavezényelhettük a laktanyába. Azt hiszem, ez a remek ember újra bizonyított és készen áll a nagyobb feladatokra is. (Én a hadügyre gondoltam, ahol most igen nagy szükség lenne ügyes emberekre, akik vigyázzák a hadi megrendelések okos intézését, de nem akarnék tolakodónak tűnni.) Sógorom helyére pedig a lányom kerülhetne, aki kitűnő bizonyítványokkal és ajánlásokkal rendelkezik. Bátor és erős lány, a hazájáért dobog a szíve, lankadatlanul! Vezetői pozíciója egyben az egész világnak jelezné azt is, hogy kormányunk a demokrácia és a nemek közötti egyenlőség frontján is legelöl harcol! (Különben pedig nagyon jól főz, a felfújtja fenomenális, ha megtisztelné házunkat családjával, kedves fiával együtt, megkóstolhatná, s tudom, hogy nem csalódna!)
A legmélyebb tisztelettel, táblabíróságunk nevében is:
Vitéz Gyula Kuno, jegyző és várkapitány

You have no rights to post comments