Felirat a Tekintetes Vármegyéhez

Kategória: Irodalom Megjelent: 2022. július 20. szerda

A jobbágyság nevében, úgy is mint fő nemzetalkotó elem, nagy örömmel üdvözöljük a régi hagyományokhoz való visszatérést, amely újra visszahelyezi ősi, erős alapjaira nemzetünket. Miként azt kegyelmes főispánunknak szóban is elmondtuk, ezúton szeretnénk mi is hozzájárulni a nemzetépítéshez azzal, hogy javasoljuk néhány régi törvényünk újra bevezetését:

- Régi szép hagyományunk, a reformkorban kiharcolt jogunk a közteherviselés. Mindenki adózzon anyagi tehetsége szerint, így felelősséget hordozva nemzetünkért. Ezért javasoljuk újra a többkulcsos adórendszer bevezetését, nullás adókulccsal a legszegényebbeknek, és a mostani adó mellett egy magasabb adókulccsal a virilistáknak, a leggazdagabbaknak.
- Teljes tisztelettel jelenthetjük ki, hogy az így befolyó adó okos felhasználásával újra a mindenkori minimálbérhez indexálhatnánk és inflációkövetővé tehetnénk közalkalmazottaink, pedagógusaink, ápolóink, rendőreink bérét, ami máris jelentős növekedést jelentene nekik, s a társadalmi béke csodálatos időszakába léphetnénk.
-Ami régen volt, az van ma is: tudjunk, hogy egykor a bölcs király háta mögött szervezkedtek a bárók, hogy az ország minél nagyobb részét megkaparinthassák maguknak, nem törődve a szegény nép ínségével. Ez ma sincs másként, ezért tisztelettel kérjük, hasson oda a kegyelmes kormány, hogy az új földrablók jogtalanul bitorolt javait visszavegyék, s azt a köz javára újra hasznosítsák.
- Merjük javasolni azt is, hogy a visszaszerzett vagyonból a földek erre alkalmas részein a régi ártéri fokrendszer helyreállításával a hazánkon átfolyó vizeket itt terítsük, megtartsuk, csökkentve a felmelegedést és segítve a gazdák munkáját is.
- Minden elismerésünk kormányunk családbarát politikájának, de mint minden jón, ezen is lehet még jobbítani. Ezért javasoljuk, hogy a minden gyermek után alanyi jogon járó, de tizenkét éve nem emelt családi pótlékot emeljük fel és tegyük infláció követővé. Ezzel egyben kihúznánk a méregfogát azoknak a liberális uszítóknak is, akik eddig a gazdagok támogatásával és a szegények megfosztásával, illetve a szegény cigánygyerekek miatt rejtett rasszizmussal vádolhatták bölcs kormányunkat.
- Itt említenénk meg, hogy a hazai abortusz törvényt szintén tizenkét éve nem sikerült szigorítani. Nem kívánjuk a teljes szigort, hiszen az felzúdulást kelthetne és oktalan támadásokra adhatna okot jótevő vezetőinkkel szemben, de annyit azért tehetnénk, hogy kicsit megfontoltabbá tesszük az ehhez való hozzáférést és több segítséget nyújtunk a kisbabák megtartásához.
- Természetesen nem helyeseljük a sajtó liberális túlszabadságát, hiszen így felségsértő és népgyalázó írások is szabadon megjelenhetnének. Mindazonáltal a reformkor régi követelését, a sajtó szabadságát nem szabadna ennyire semmire visszanyesni, mert az elbolondított népnél csak az elbutított nép rosszabb és károsabb nemzetünkre.
Hálás szeretettel köszönjük, hogy levelünkkel instanciázhatunk a kegyelmes vármegyénél. Bízunk abban, hogy levelünk jó egészségben találja a szolgabíró urakat is és alázatos kérésünket a tárgyalássorozatban napirendre vétetik.
Alázatos tisztelettel: Gyula jobbágy

You have no rights to post comments