Dr. Szathmáry László: Nagyszombat

Kategória: Irodalom Megjelent: 2021. április 02. péntek

Dr. Szathmáry László testvérünk nagyszerű versével éljük meg a szent három napot Krisztussal:

Dr. Szathmáry László: NAGYSZOMBAT
(Gyökössy Endre után)
103. Zsolt.
 
Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm dicsérje szent nevét!
Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd mennyi jót tett veled!
Megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden gyöngeséged.
Megmenti életed a haláltól, kegyelemmel és irgalommal koronáz.
 
Áldunk Téged Jézus, hogy alászálltál lelkünk poklára,
hogy megments minket is az utolsó vacsorára,
átjártad teljes bensőnket, hogy bensőnk áldjon Téged.
Áldunk Jézus, áldjuk szent neved, és áldjuk dicsőséged!
És a Lélekkel kiáltjuk: Abba, Atyánk, Atyácskánk, ragyogunk fényedtől,
áldunk és megemlékezünk számtalan jótéteményedről,
hogy megroppant nádszálak voltunk, de össze nem törtél,
megsótlanodott só voltunk, de piszokként mégis ki nem söpörtél,
csuporba száradt kovász voltunk, de a csuprot össze nem törted,
szeretünk Jézus, mert felkarolod a hozzád-igyekvőket.
És áldunk, hogy megbocsátod minden bűnünket,
száműzöd minden vétkünket,
mikor már nem mentegetjük magunkat tétlen,
hanem csak azt mondjuk: „Én vétkem, én igen nagy vétkem!”
Te a bűnbánóknak ártatlan szívet adsz,
és a szomorkodóknak Te adod a vigaszt.
Életünk végén Te jössz el értünk nem a halál, így életünk nem ér véget,
kiváltottad a koporsóból az emberiséget.
Az utolsó szó nem a halálé, hanem az életé,
Áldunk Élet, áldunk Téged, szeretünk Téged mindörökké…
 
Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm dicsérje szent nevét!
Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd mennyi jót tett veled!
Megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden gyengeséged.
Megmenti életedet a haláltól, kegyelemmel és irgalommal koronáz…
 
 
2021. Húsvét

You have no rights to post comments