Még mindig jön a vihar, eső, szél

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2014. augusztus 07. csütörtök

És nem látszik a vége. Folytatnunk kell az imát:

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy hatalmas erőddel állítsd meg a csapások áradatát, amelyek sújták a földet! Küldd el Szentlelkedet, mint a Bűnbánat Lelkét, a Kiengesztelődés Lelkét, a Megújulás Lelkét, hogy mindannyian szívből kiengesztelődjünk veled és egymással, hogy minden háborúság és gyűlölet megszűnjék és az egész teremtett világ a Te áldásod alá kerülhessen!

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Hozzászólások   

#3 Teista 2014-08-10 14:09
Édes Jézus, te mondtad, bármit kértek Mennyei Atyámtól a nevemben, megadja néktek, ezért kérünk, add meg nekünk a békés munkálkodás örömét a te országodban. Légy áldott minden nép boldogulásában, különösen szegény magyar népünkért kérünk, akit kedves szented, István királyunk Drága Édesanyádnak ajánlott. Ámen.
Szűz Anyánk, Mennyei Édesanyánk, te oly sokszor megsegítettél, amikor kiáltottunk hozzád, légy oltalmunk ma is bajainkban, vedd el tőlünk rossz szokásainkat, restségünket, hitetlenségünke t. Vezess minket Szent Fiadhoz. Ámen.
#2 Marika 2014-08-08 11:03
Kedves Ábel!
Igazad van, de a fenti ima magába foglal mindent amiért szívből,teljes isteni ráhagyatkozássa l imádkoznunk kell!
Keresztényüldözés,természeti katasztrófák, időjárás változás, hagy ne soroljam, mindnyájan érezzük, és még mindig nem hisznek az Úr utolsó prófétájának, mely által minden fel van és lesz fedve!Isten szinte kiált, az utolsó időket éljük, a Jelenések Könyvét éljük.Ez a sok rossz a föld tisztulása, az Úr eljövetele közel, készüljünk fel rá! Bűnbánat, bűnbánat!
#1 Ábel 2014-08-07 14:00
Az ISIS újabb keresztény városokat foglal el, újabb tömegeket gyilkolnak és űznek el az otthonaikból. A szomszédunkban, Ukrajnában is háború van. Mi meg közben az eső elmúlásáért imádkozunk. Bocsánat, de ez nekem súlyos aránytévesztésn ek tűnik.

You have no rights to post comments