Pünkösdi kilenced a Szentlélek kiáradásáért - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2014. június 06. péntek

Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész Földre. A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Drága Jézus! Add, hogy Szentlelked által lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön azÖrök Atyához irgalomért! Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy.... Dicsőség.... Jöjj Szentlélek, jöjj közénk...

You have no rights to post comments