II János Pál erős közbenjáró

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2014. április 25. péntek

 

Amorth atya - a híres római ördögűző - az exorcizmus során legtöbbször Jézus Krisztus nevét hívja segítségül, de szentek égi közbenjárásáért is gyakran fohászkodik. Elmondása szerint az utóbbi években egyikük – Boldog II. János Pál pápa – különösen hatékony közbenjárónak bizonyult. „Többször megkérdeztem a gonosz lelket, miért fél annyira II. János Páltól. Kétféle választ kaptam, mindkettő elég érdekes. Az egyik: ’mert keresztülhúzta a számításaimat.’ Úgy vélem, ez a kommunizmus bukására vonatkozik. A másik pedig: ’mert annyi fiatalt ragadott ki a kezeim közül.’ – II. János Pál hatására sok fiatal tért meg; sokan talán csak eltávolodtak az egyháztól, de II. János Pál miatt újra gyakorló hívők lettek.” Ima II. János Pál közbenjárását kérve:

 

Ó, áldott Szentháromság, köszönjük, hogy megáldottad az Egyházat II. János Pál pápával, és engedted, hogy a Te Atyád gyöngéd gondviselése, Krisztus keresztjének dicsősége és a Szentlélek fénye átragyogjon rajta keresztül.  Miközben teljesen a Te végtelen irgalmasságodra és Mária anyai közbenjárására bízta magát, Jézusnak, a Jó Pásztornak élő képmása lett a számunkra, és megmutatta, hogy a normális keresztény élethez szükséges az életszentség, s így juthatunk el a Veled való örök boldogságra.   Kérünk, az Ő közbenjárására, akaratod szerint add meg azt a kegyelmet, amit az Ő közbenjárására kérünk Tőled,  annak reményében, hogy hamarosan már szentjeid közé számítod.

Uram, irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten,  irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek úristen!
Szentháromság egy Isten!
Szűz Mária, isten Anyja,    könyörögj értünk!  
Boldog/Szent II. János Pál  könyörögj értünk!  
Boldog II. J.P       könyörögj értünk!  
Krisztus tökéletes tanítványa!
A Szentlélek ajándékainak hordozója!
Az Isteni Irgalom apostola! 
Mária hűséges fia!
Aki egészen Isten Anyjának szentelted magadat!  
Az Evangélium hűséges hirdetője!
Zarándok Pápa!  
A Millénium pápája! 
Papok példaképe!
Aki az Eukarisztiából merítettél erőt! 
Aki fáradhatatlan voltál az imában!
Aki szeretted a rózsafűzért! 
Aki megtámogattad a kételkedőket!
Aki vágytál a Krisztusban hívők egységére! 
Aki az emberi méltóság védelmezője voltál!
Aki védelmezted az életet a foganástól a természetes halálig!  
Aki imádkoztál gyermekáldásért, a meddő házaspárok számára!  
Gyermekek barátja!
Ifjúság vezetője! 
Aki közbenjársz a családokért!
 Aki vigasztalod a szenvedőket!
 Aki sok szenvedést elviseltél! 
Akin átragyogott Isten derűje! 
Aki sokat imádkoztál a békéért!
Aki a lengyel nép büszkesége vagy! 
Aki az Anyaszentegyház ékessége vagy!

Hogy hűségesek legyünk a Krisztus követésben --  Kérünk Téged, hallgass meg, minket!
hogy a Szentlélek megerősítsen minket! 
hogy bízzunk Máriában, az Isten Anyjában!
hogy növekedjünk a hitben, reményben és szeretetben!
hogy békesség legyen családjainkban!
hogy képesek legyünk a megbocsátásra!
hogy képesek legyünk a szenvedések elviselésére!
hogy ne engedjünk a halál kultúrájának! 
hogy ne féljünk és bátran küzdjünk a kísértések ellen! 
hogy imádkozd ki számunkra a jó halál kegyelmét!
 
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk! 
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket! 
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!

Hozzászólások   

#1 Teista 2014-04-25 16:42
Köszönöm.

You have no rights to post comments