"...hogy a Te eszközöd legyek..."

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2021. március 16. kedd

Mindenható Atyám!
Áldalak és dicsőítelek, mert szeretetből teremtettél engem. A keresztség szentségében gyermekeddé fogadtál; gondviselő kezed az óta is vezet, irgalmad és kegyelmed újra és újra felemel.

Te gondomat viseled minden esés, bukdácsolás, árulás ellenére is; szereteted újjá teremt engem nap, mint nap. Most szeretettel hívsz, hogy lelkemet építsem. Engedd, hogy TEREMTŐ szereteted eszköze legyek!

Megváltó Jézusom!
Áldalak és dicsőítelek, mert emberré lettél, hogy megmutasd az isteni szeretet gyógyító erejét. Köztünk élve tanítványokat gyűjtöttél magad köré, akik veled éltek, téged követtek. A keresztségben arra hívtál meg engem, hogy egyházad tagjaként én is tanítványod, követőd legyek. Barátságodat, közelségedet felajánlod nap, mint nap. Szüntelenül szent Testeddel, szent Véreddel és életet adó Igéddel táplálod és gyógyítod sebeimet. Engedd, hogy a te GYÓGYÍTÓ szereteted eszköze legyek!

Életadó Szentlélek!
Áldalak és dicsőítelek, mert te működsz bennem és a teremtett világban. Te vagy egyházunk Lelke. Tekints rám és egyházunk minden tagjára. Vezess, hogy egyházunk felismerje közösségeink kihívásait, feltárja erősségeinket és rámutasson gyengeségeinkre. Te mutass utat és adj erőt ahhoz, hogy megvalósítsam mindazt, amit segítségeddel jónak találunk. Engedd, hogy MEGÚJÍTÓ szereteted eszköze legyek!

Szűz Mária, az egyház Anyja!
Ahogyan az apostolokkal együtt imádkoztál Fiad mennybemenetele után, kérlek, úgy maradj velem életem útján. Imádkozz velem, járj közben értem, hogy mindenben kövessem Szent Fiad akaratát!

(a Nagybecskereki Egyházmegyei Szinódus imája, némileg módosított formában)

You have no rights to post comments