Imanap hazánkért kilenced - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2021. január 14. csütörtök

Nemzetünk szétszakított állapotban él területileg, politikailag, gazdaságilag és kulturálisan is. Morzsolódunk, széthullunk, meghasonlunk és eltávozik tőlünk az Élet. Mindenható Urunk Jézus, aki minket a Te szolgálatodra és törvényeid oltalmába rendeltél, adj nekünk az egész Kárpát-medencében békességet és üdvösséget, egészséget, egyetértést és szeretetet! Irányítsd elöljáróinkat a Te szent akaratod útjain és a mi javunk szerint, hogy Téged szent félelemmel tiszteljenek, a Te szent törvényeidet megtartsák, s minket igaz szívvel szeressenek! Őrizz meg, Uram minket, egyházunkat és hazánkat, népünket és nemzetünket minden bűntől és botránytól, a gonosz lélek minden cselszövésétől, nyugtalanságától! Ámen.
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

You have no rights to post comments