Imanap hazánkért kilenced - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2021. január 12. kedd

Családjaink nagy veszélyben vannak. Folyamatosan morzsolja, gyalulja a kísértések áradata, a bűnökre való nyilvános felhívás. De ha családjaink szétesnek, szétesik az ország is, ezért imádkozzunk családjainkért:

Jézusom, Te a házasság szentsége által egyedülálló méltóságra emelted a családot. Meghívtad az általad alkotott világ jövőjének munkálására és országod építésére. A Te rendelésedből történik, hogy itt a földön a család a továbbhordozója az életnek. A házastársak ajándékozzák az új életet, ők nevelik föl a gyermekeket - a maguk örömére és boldogságára, népünk és egyházunk javára. Ők mutatják meg gyermekeiknek először a Hozzád vezető utat.
Bőségesen elárasztottad kegyelmeddel, és megszentelted a család intézményét akkor is, amikor egyszülött Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus is családban született, és nevelkedett. Földi életének nagyobb részét a Szent Családban töltötte.
A házastársak kapcsolatát annak a szent kapcsolatnak a példaképéül állítottad, amely közted és Egyházad között áll fenn.
Kérlek Téged, add, hogy a családnak ezt a szent hivatása és méltósága megőrződjék! Óvd meg családjainkat a bűntől, bajtól, betegségtől, viszálytól, széthullástól! Óvj meg minket attól, hogy üres és hamis ábrándozásokban szétforgácsoljunk! Áldd meg családjainkat gyermekekkel, és add meg nekünk a megélhetés biztonságát! Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

You have no rights to post comments