Pünkösdi kilenced - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2020. május 28. csütörtök

A CSALÁDOK GYÓGYULÁSÁÉRT ÉS AZ ÉLET GYŐZELMÉÉRT
Az Egyház mellett a férfi és a nő egysége, életre szóló, termékeny kapcsolata hivatott bemutatni a földön az isteni személyek egységét és a Szentlélekben élt élet termékenységét. Jaj nekünk, mert családjaink sokszor felbomlanak, sőt, a fiatalok legtöbbször el sem jutnak a keresztény házasság megkötéséig. Társadalmaink öregszenek, s vakságunk miatt a megfogant életet az anyaméhben halállal fenyegetjük! Jöjj, Szentlélek Úristen, segíts nekünk!

"Majd azt mondta Isten: Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, hogy uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon és az egész földön, s minden csúszómászón, amely mozog a földön! Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére;
Isten képére teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, és azt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet…" (Ter 1,26-28)
"Ezt kérdezték Jézustól: El szabad a férfinek bármilyen okból bocsátania a feleségét? Így felelt: Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette őket, és azt mondta: Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettő? Most már többé nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.” (Mt 19,3-6)
"Jézus odahívott egy gyereket, közéjük állította, majd ölébe vette, s folytatta: Aki befogad egy ilyen gyereket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.” (Mk 9,36-37)
- Drága Szentlélek, add meg, hogy akiket családi életre hívtál, megtalálják vezetéseddel keresztény házastársukat!
- Drága Szentlélek, add meg a közös hit, a hűség, a szeretet, a megbocsátás és az állhatatosság kegyelmét a házastársaknak, hogy családjaink mindvégig a Szentháromság szentélyei legyenek!
- Védelmezd isteni hatalmaddal a megfogant emberi életet! Add, hogy mindenki ráébredjen, hogy a kisgyermekkel az áldás Istenét is házába fogadja! Segíts, Urunk, hogy nemzetünk és a világ minden népe megszabaduljon a magzatgyilkosság gyalázatától!

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Jöjj, hívunk jöjj, Szentlélek, a szívünkbe áradj...

You have no rights to post comments