Pünkösdi kilenced - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2020. május 27. szerda

A VILÁG BÉKÉJÉÉRT, A VILÁGJÁRVÁNY ÉS AZ EMBERI SZENVEDÉSEK ENYHÜLÉSÉÉRT
A békesség a szívben születik meg, forrása az Istennel való kiengesztelődés. Aki kiengesztelődött Istennel, képes kiengesztelődni másokkal is. Jézus elhozta Isten Országát, legyőzte a gonoszt, enyhülést, gyógyulást, szabadulást és vigasztalást ajánl az emberiségnek minden nyomorúság közepette.

Vajon felismerjük, hogy bajaink és viszályaink közepette Istenhez kell menekülnünk? Hogy a Lélek kiáradása hoz számunkra gyógyulást és Megújulást? Jöjj, Szentlélek Úristen, segíts nekünk!
"Ti így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved, jöjjön el az országod, legyen meg az akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd meg a vétkeinket, amint mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek. De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket." (Mt 6,10-15)
"Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék hát a szívetek és ne féljetek." (Jn 14,27)
"Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag és viruljon! Virulva viruljon, mint a liliom, és örömében ujjongva daloljon! Mert övé a Libanon dicsősége, a Kármel és a Sáron pompája; meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk ragyogó fönségét. Erősítsétek meg az elernyedt kezeket, és a roskadozó térdeket szilárdítsátok meg! Mondjátok a csüggedt szívűeknek: „Bátorság! Ne féljetek! Nézzétek, eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek.” Akkor megnyílik a vakok szeme, s a süketek füle hallani fog. Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve ujjongva ujjong. Mert vizek fakadnak a pusztában, folyóvizek a sivatagban. A száraz vidék tóvá változik, a szomjas föld vizek forrásává." (Iz 35,1-5)
- Drága Urunk, a Szentlélek által hatalmadban áll lecsendesíteni a népek háborgó tengerét! Add, hogy hogy a világ vezetőinek gondolatai a békességre irányuljanak, és ne a viszályok szítására!
- Hallgasd meg a járvány megszűnéséért mondott imáinkat! Áldd meg az orvosokat, ápolókat, kutatókat és tudósokat, akik a vírus ellen küzdenek, védelmezd és segítsd őket munkájukban! Add, hogy segítségeddel megtalálják az ellenszert is!
- Drága Szentlélek, minden vigasztalás isteni Lelke! Siess a bajban lévő emberek segítségére, akár betegség, éhezés, függőség pusztítja, bármilyen veszteség vagy csapás érte őket! Adj világosságot a szívüknek és hozz változást körülményeikben! (Itt imádkozzatok az általatok ismert nehéz helyzetekért, egyének, családok országok vagy az egész világ bajainak orvoslásáért a Szentlélek által!)

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Atyám Tied vagyok és szüntelen imádlak...

You have no rights to post comments