Elkezdődik Chiara Lubich boldoggá avatásának folyamata

Kategória: Hírek, események Megjelent: 2015. január 22. csütörtök

A Fokoláre mozgalom alapítója boldoggá avatási eljárásának első szakaszát Raffaello Martinelli, Frascati püspöke nyitja meg a Rómához közeli város székesegyházában március 27-én. A helyszínválasztás oka, hogy az egyházmegyében található a mozgalom nemzetközi központja – közli a Zenit hírügynökség.

Az első, egyházmegyei szakasz megnyitásának ceremóniája a vesperás elimádkozásával veszi kezdetét, ezután felolvassák az ügy bevezető dekrétumát és a Szentszék nihil obstatjának (nincs ellenvetés az üggyel kapcsolatban) leiratát. Ezt követi a püspök által kinevezett bíróság székfoglalója, majd a püspök, valamint a bírósági és a posztulátori testület tagjainak eskütétele. Ezzel megnyílik az út a vizsgálati eljárás előtt, amelynek során számba veszik Lubich életét, erényeit, szentségének hírét és jeleit. A március 27-én 16 órakor kezdődő szertartást interneten keresztül élőben lehet követni.

A Fokoláre mozgalom jelenlegi elnöke, Maria Voce levelében nagy örömmel közölte a hírt a mozgalom tagjainak, azt kívánva nekik, éljék meg az egység lelkiségét, és legyenek élő tanúságtevői annak a közös szentségi életnek, amelyre Chiara Lubich egész életében törekedett, és amelyet személyesen meg is élt.

A boldoggá avatást  2013. december 7-én, a Fokoláre mozgalom alapításának hetvenedik évfordulója alkalmából Maria Voce hivatalosan kérvényezte Frascati püspökénél. Raffaello Martinelli püspök az azóta eltelt időszakban megtette az eljárás megindításához szükséges kánonjogi lépéseket.

Az 1920-ban Trentóban született Chiara Lubich (eredeti nevén Silvia Lubich) 1943-ban alapította a Fokoláre mozgalmat, és 2008-ban bekövetkezett haláláig első elnöke volt. Lubich a ferences harmadrendbe belépve vette fel a Chiara nevet. Társaival a világháborús bombázások alatt óvóhelyeken rendszeresen olvasták a Bibliát, és segítségére siettek azoknak, akik elvesztették otthonukat a háborús pusztításban. Chiara és társai kibéreltek egy lakást, melyet „fokolárnak” (’tűzhely’) neveztek. Innen indult útjára a ma már az egész világot behálózó katolikus lelkiségi mozgalom, amelynek a szentség közös megélésén és a szociális érzékenységen kívül nagyon fontos alappillére a párbeszéd, kiemelten is az ökumenizmus és a más vallásokkal folytatott dialógus.

Fotó: 4catholiceducators.com

Magyar Kurír
(asz)

You have no rights to post comments