Zsidók és keresztények egy jobb világért

Kategória: Hírek, események Megjelent: 2011. május 14. szombat

XVI. Benedek pápa május 12-én, csütörtökön délel?tt fogadta a B’nai B’rith International zsidó humanitárius és emberjogi szervezet képvisel?it. Az 1843-ban New York-ban alapított szervezet egyik f? célkit?zése a rasszizmus és az antiszemitizmus elleni küzdelem. A nemzetközi szervezet ma már ötven országban van jelen.

A Szentatya angol nyelv? beszédében felidézte, hogy el?ször öt évvel ezel?tt fogadta egy küldöttségüket. Elismerését fejezte ki a katolikus–zsidó párbeszéd érdekében végzett tevékenységükért, aktív részvételükért azon a találkozón, amelyet a katolikus–zsidó nemzetközi kapcsolatok bizottsága február végén tartott Párizsban. Ennek során megemlékeztek a zsidók és a katolikusok közötti párbeszéd négy évtizedér?l. „Mindarra, ami ez alatt a negyven év alatt történt, tekintsünk úgy, mint az Úr nagy ajándékára és hálás szívvel mondjunk köszönetet Istennek, aki végtelen és örök bölcsességgel vezeti lépteiket” – mondta Benedek pápa.

Sok alkalom kínálkozik a zsidók és a keresztények együttműködésére annak érdekében, hogy Isten terveinek megfelelően a világ jobb legyen. Gondoljunk a szeretet konkrét tetteire, a szegények szolgálatára. Ám a legfontosabb dolog, amit a zsidók és a keresztények tehetnek az, ha közösen tanúskodnak a hitről, miszerint minden férfi és minden nő Isten képmása, és ezért méltóságát senki nem vitathatja el. Ez a meggyőződés nyújtja a legbiztosabb alapot ahhoz, hogy előmozdítsuk minden ember elidegeníthetetlen jogainak biztosítását. A vallásos emberek a hit által válnak képessé arra, hogy szembenézzenek a hatalmas kihívásokkal napjaink gyorsan változó világában. Vallásunkból fakadó kötelességünk, hogy küzdjünk a szegénység, az igazságtalanság, a diszkrimináció és az egyetemes emberi jogok elvitatása ellen.

A Szentatya emlékeztetett arra is, hogy márciusban tartották Jeruzsálemben az izraeli főrabbinátus és a zsidósággal való vallási kapcsolatok szentszéki bizottsága találkozóját. Főként arról volt szó, hogy miként lehet erősíteni a vallásnak az életben és a társadalomban betöltött szerepét.

A hívő embereknek a transzcendensről kell tanúbizonyságot tenniük, a láthatatlan valóságok felé kell irányulniuk, amelyek túlmutatnak rajtunk és abban a meggyőződésben öltenek testet, hogy szeretettel teli és irgalmas gondviselés vezeti az emberiséget a történelemben, még ha nehéz és veszélyes is az út, amelyen haladunk. A Szentatya Jeremiás próféta bizalommal teli szavaival búcsúzott vendégeitől: „Tudom milyen terveket gondoltam el felőletek – mondja az Úr. Ezek a tervek békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert reménységgel teli jövőt szánok nektek”.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

You have no rights to post comments