Pofon Strasbourgból

Kategória: Hírek, események Megjelent: 2014. április 10. csütörtök

Az Emberi Jogok Európai Bírósága keddi ítéletében kimondta: a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságának tekintetében sérült a magyar államot beperlő vallási közösségek gyülekezési és egyesülési szabadsága azáltal, hogy az új egyházjogi törvény megfosztotta őket egyházi státusuktól. A pergyőztes tizenhét felekezet milliárdos nagyságrendű kártérítésre számíthat.

A strasbourgi bíróság átfogó vizsgálat alá vette a magyarországi kisegyházak helyzetét és az egyházügyi szabályozást. A hatályos törvény valamennyi elemét kritikával illette a testület, és azokat az Emberi Jogok Európai Egyezményében lefektetett vallásszabadsághoz való jogba, a tulajdonhoz való jogba és a diszkrimináció tilalmába ütközőnek nyilvánította – mondta Karsai Dániel ügyvéd, aki hat egyházat képvisel az ügyben.

Az ítéletben szerepel, hogy a magyar állam megsértette a vallási ügyekben való semlegesség elvét; diszkriminatív szabályozási környezetet teremtett mind az egyházak fűnyíróelvszerű jogfosztásával, mind az állami források elosztásának módjával és a politikailag befolyásolt újbóli regisztrációs eljárás kötelezettségével. A döntés jogerőre emelkedésétől számított fél éven belül a magyar államnak nagy összegű kártérítést kell kifizetnie, amelynek mértékéről a feleknek a közeljövőben kell megállapodniuk. Az indulási pozíció valószínűleg az az összeg lesz, amit az egyes egyházak (keresztény, zsidó és keleti vallások hazai képviselői) a keresetlevélben megcéloztak. Összesen mintegy 7 milliárd forintról beszélünk.

A kormány még tanulmányozza a strasbourgi bíróság ítéletét – nyilatkozta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence sietett leszögezni, hogy a nemzetközi bíróság talán nem is a Magyarországon hatályos törvény alapján hozta meg ítéletét, hanem annak egy korábbi verzióját vette alapul, ami ugye egyet jelentene a döntés megkérdőjelezhetőségével. Továbbá jelezte, hogy a strasbourgi testület nem az Európai Unió, hanem az Európa Tanács (ET) szerve, amely nem kötelezheti az országokat arra, hogy a jogszabályokat megváltoztassák. Ráadásul – mondja az államtitkár – az ET egy másik intézménye, a Velencei Bizottság kimondta, hogy a „hatályos egyházügyi törvény rendkívül széles és liberális terepe a vallásszabadságnak”.

Ez utóbbi állítás sajnos az igazságnak csak az egyik fele, mert a Velencei Bizottság ugyanebben a szakvéleményében (2012. március) több pontjában is problémásnak és a nemzetközi jogba ütközőnek nevezte az egyházügyi törvényt...

(Szobota Zoltán, hetek)

Hozzászólások   

-1 #4 Márta István 2014-04-16 20:42
A szép szavak között szépen megmostad a fejem. A karizmatikus megújulásban katolikusként megtapasztaltam a szentségek erejét, sajnálom, ahol nem élnek vele, de a mi egyházunk bűnei vezettek a szakadásokhoz, és zavar amikor katolikusok előbbrevalónak tartják magukat más felekezeteknél. Úgy biztos nem lesz egység, ha a mellünket verjük. Pláne mikor az egyházunk ilyen válságot él át. Mutass nálunk olyat, mint Reinhard Bonnke, vagy szerinted ő egy megélhetési tévelygő?
Ha az egyházak tisztességtelen eszközökkel jutnak több állami pénzhez, az régen rossz.
+1 #3 Gunyits László János 2014-04-16 16:44
Kedves Márta István és mind.
Látom, hogy szeret gondolkodni és remélem, jót cselekedni is szeret. Az itt föltálalt gondolatokat én Krisztus ügyéhez igazítom, és amikor nem sikerül, akkor gondolkodok. Mi az akadály? Azért írok ide a ablakba, hogy kiáltozzak, jól használjuk fel emberi képességeinket. Kiáltozom, hogy Krisztus ügyét nem szabad valamiféle megélhetési egyház érdekeinek alárendelni. Én olyan katolikus vagyok, aki az egyházzal vallja, Isten előtti tisztelgésünk és alázatunk, szeretetünk megmutatása, az ígért kegyelmek elnyerése leginkább ebben az egyházban, a Katolikus Egyházban valósul meg. Ezért az egyebek egyházakat hazugságnak, tévelygésnek tartom és nevezem. Látom, hogy nehéz szavak ezek, mégis, amikor valaki Isten előtt akar megalázkodni, az nem talál megfelelő szavakat, érzéseket Péter apostol egyházán kívül. Féltékeny, gyönge és gyáva vagy gonosz nem talál alkalmas szavakat, hogy imádkozzon.
Ezt válaszolom írásának és Önnek.
Remélem, hogy a Húsvét nem hagyja érintetlenül, és Isten áldása alkalmassá teszi az okosságát Krisztus igaz szolgálatára.
Legyen áldott az Úr neve! Mostantól fogva mindörökké!
A mi segítségünk az Úr nevében van. Aki az eget és a földet teremtette.
Dicsőség az Atyának és a a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezdetben, most és mindörökké! Ámen. 
-1 #2 Márta István 2014-04-14 20:22
Béla, azért ne túlozzunk, a gender csak egy szélsőséges irányvonal, nálunk is vannak ilyenek. A többség ott sem akarja átoperálni magát.
Nálunk valóban sok idősek otthona csak anyagi okok miatt vált egyházzá, ezekkel szemben jogos volt a föllépés, de több kisegyházat is kizártak, ami vagy hozzánemértésbő l, vagy tisztességtelen szándékból történt. Katolikus vagyok, de nem kívánom vissza a Horthy rendszert.
+1 #1 béla 2014-04-13 20:08
Ha ez így megy tovább, és elfogadjuk ezt az ítéletet, akkor a következő lépése ennek a lezüllött Uniónak az lesz, hogy bevezetteti a nemek átformálásának törvényét(ne lehessen fiúnak, vagy lánynak nevezni az újszülötteket, majd döntsék el ők, milyen neműek akarnak lenni).
Itt következik majd az a küszöb, amin kívül az isteni törvény megtartása miatt a hűségesek kénytelenek megszegni az emberi törvényt, és jöhet a vértanúság. 

You have no rights to post comments