2015 az Istennek szentelt élet éve lesz

Kategória: Hírek, események Megjelent: 2014. február 02. vasárnap

A hírt Ferenc pápa jelentette be 2013. november végén, amikor a férfi szerzetesrendek legfőbb elöljáróival találkozott. Január 31-én, pénteken délelőtt a Szentszék sajtótermében bemutatták az év célkitűzéseit, és ismertettek néhány eseményt.

Felszólalt João Braz de Aviz bíboros, a Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kongregáció prefektusa, valamint José Rodríguez Carballo érsek, a kongregáció titkára. A sajtókonferenciát P. Federico Lombardi SJ, a Szentszék sajtótermének igazgatója vezette be.

A bemutatón felolvastak két jegyzéket: az egyik a Krisztus Legionáriusai, a másik a Szeplőtelen Szűz Ferences Testvérei kongregációra vonatkozott.

A 2015-ös év a kegyelem időszaka lesz az Istennek szentelt élet és az egyház számára – mondta Braz de Aviz bíboros. A dikasztérium azt javasolja majd a pápának, hogy az évhez fűződő eseményeket idén októberben kezdjék el, miután már befejeződött a család témájában megrendezett püspöki szinódus. Az Istennek szentelt év végét pedig 2015 novemberére tervezik. A II. Vatikáni Zsinat 50. évfordulójának szellemében az eseménysorozat emlékezni kíván a megszentelt élet megújulásának termékeny előrehaladására, elismerve a gyengeségeket és a hűtlenségeket is, amelyek azonban megismertették Isten irgalmasságát és szeretetét – mondta mondta José Rodríguez Carballo érsek, majd így folytatta:

„A megszentelt élet terén vannak fények és árnyékok. Ennek felismerése a tisztánlátás és a bátorság gyakorlása. Fények és árnyak, mint minden társadalmi és egyházi valóságban”. Ferenc pápa a novemberi találkozó alkalmával emlékeztetett az Istennek szentelt élet összetettségére: bűnből és kegyelemből áll.

Braz de Aviz bíboros felszólalásában elmondta: „Ennek az időszaknak, amikor az egyház és a szerzetesek legnagyobb hibái is a nyilvánosság elé kerülnek, talán az az egyik tanulsága: sokat segít abban, hogy visszatérjünk az egyszerűbb életformához: elismerni saját hibáinkat – azt hiszem – a bölcsesség kezdetét jelenti”.

A 2015-ös, Istennek szentelt élet évének végleges programját most dolgozzák ki, de már biztos, hogy a Szent Péter téren bemutatott ünnepélyes koncelebrációval kezdődik, a kongregáció plenáris ülést tart, számos nemzetközi találkozóra, valamint egy kiállításra kerül sor.
Körlevelek kiadását is tervbe vették – az elsőt február 2-án, vasárnap, Urunk bemutatásának ünnepén, az Istennek szentelt élet nemzetközi napján teszik közzé. A levél egy sor kérdést tartalmaz, amelyeket a pápának tesznek fel arról a témáról, amely a szegénység és a gondolat egzisztenciális peremvidékeinek felkeresésére szólít fel. A megszentelt élet éve alkalmából várható, hogy a pápa egy új apostoli konstitúciót tesz közzé a szemlélődő életmódról.

A kongregáció továbbá dokumentumot dolgoz ki arról, hogy hogyan kezeljék az anyagi javakat a felszentelt személyek. A szerzetesek kérésére és a pápa bátorítására tartalmaz útmutatásokat a kérdést illetően. Szintén készülőben van egy dokumentum az autonómiáról és a teljes egészében szemlélődő életet élő szerzetesnők klauzúrájáról.

A kongregáció jegyzéket fogalmazott meg Krisztus Legionáriusairól azokat a súlyos eseményeket követően, amelyeket a kongregáció alapítója, Marcial Maciel Degollado erkölcsi magatartása váltott ki; mély sebeket okozott és számos következménnyel járt a Légió életében és struktúrájában. Braz de Aviz megállapította, hogy különbséget kell tenni az alapító személye és maga a karizma között.

Rodríguez Carballo érsek emlékeztetett rá, hogy a jelenleg folyamatban lévő választó nagykáptalanon, amelyet Velasio De Paolis bíboros, pápai delegátus nyitott meg, döntést hoznak arról, hogy az illetékesség a Megszentelt Élet Dikasztériumának hatáskörébe kerül-e.

Ha erre sor kerül, ez annak a jele, hogy a Légió visszatér eredeti állapotába, mint intézet. De ez a döntés kizárólag a pápától függ. Bármilyen erre vonatkozó döntését maradéktalanul elfogadjuk, a készségesség teljes lelkületével – mondta Rodríguez Carballo érsek.

Ami a Szeplőtelen Szűz Ferences Testvérei (Congregatio Fratrum Franciscanorum Immaculatae) kongregációjának külső személy általi vezetését illeti, nem szentszéki „büntetésről” van szó, hanem az egyház jóságos anyai figyelmességéről.

A kongregáció külső személy általi vezetésére egy apostoli vizitáció után került sor. Ekkor a tagok 74 %-a írásban kérte a Szentszék sürgős beavatkozását az intézet belső problémáinak megoldására.

Az USA-ban élő női szerzetesi intézetek helyzetének tanulmányozását célzó apostoli vizitáció, amelyet a kongregáció kezdeményezett, még az Istennek szentelt év megkezdése előtt befejeződik – biztosítottak róla a dikasztérium vezetői a péntek délelőtti sajtótájékoztatón.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

You have no rights to post comments