Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció dekrétuma „Szent József, a Szent Szűz Jegyese” fohász betoldásáról a szentmise szövegébe

Kategória: Hírek, események Megjelent: 2013. június 20. csütörtök

Június 19-én az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció dekrétumot adott közre, mely elrendeli, hogy a római hivatalos misekönyv 2. 3. és 4. eucharisztikus imádságában az „Isten Anyja, a Boldogságos Szűz Mária” rész után említsék meg a „Szent József, az ő Jegyese” betoldást. A dekrétum szövege a következő:


Dekrétum
A názáreti Szent József, a Jézusról való atyai gondoskodás által, az Úr családjának a fejeként, gazdagon betöltötte küldetését az üdvösség rendje által kapott kegyelem révén, és teljesen belesimulva az emberi üdvösség kezdetének titkaiba, példaképe lett azon közös, emberi és egyszerű erényeknek, melyek szükségesek ahhoz, hogy az emberek Krisztus becsületes és hiteles követői legyenek.

Ezen erények által, az igaz József, aki szeretettel vette gondjaiba az Isten Anyját és örömteli elkötelezettséggel szentelte magát Jézus Krisztus nevelésének, és aki az Atyaisten legdrágább kincseinek őrzője lett, századokon át megszakítás nélkül élvezte - a misztikus test az Egyház támaszaként - Isten népének tiszteletét.

A katolikus Egyházban a hívek szakadatlanul, mindig kimutatták a Szent József iránti tiszteletüket, ünnepélyesen és állandóan tisztelték őt Isten Anyja tisztaságos Jegyeseként és az egész Egyház mennyei Patrónusaként, odáig menően, hogy Boldog XXIII. János pápa a II. Vatikáni Zsinat során elrendelte: nevét foglalják bele az ősi római kánonba. XVI. Benedek pápa jóindulatúan összegyűjtötte és jóváhagyta a számos helyről érkező áhitatos írásbeli kérelmeket, amiket most Ferenc pápa megerősített, úgy tekintve a szentek közösségének a teljességére, mint akik egykor velünk együtt zarándokok voltak a világban, most pedig Krisztushoz vezetnek bennünket és vele egyesítenek.

Mindezeket szem előtt tartva, a Ferenc pápa által nyert felhatalmazás jegyében készségesen elrendeli, hogy Szent József, a Boldogságos Szűz Mária Jegyesének a nevét mostantól fogva vegyék bele a római misekönyv harmadik hivatalos kiadásának - Missale Romanum, editio typica tertia - a II. III. és IV. eucharisztikus imádságába, ahogy itt következik: A második eucharisztikus imádságban «
ut cum beáta Dei Genetríce Vírgine María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, beátis Apóstolis
»; a harmadik eucharisztikus imádságban: «
cum beatíssima Vírgine, Dei Genetríce María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum beátis Apóstolis
»; a negyedik eucharisztikus imádságban: «
cum beáta Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum Apóstolis
». Ami a latin nyelven megfogalmazott szövegeket illeti, azok ebben a formában hivatalosak. Maga a Kongregáció készíti el majd az legelterjedtebb nyugati nyelvekre történő fordítást, míg a többi nyelvekre fordítást, az érvényben lévő szabály szerint, az illetékes Püspöki Konferenciák készítik elő, amit az Apostoli Szék erősít meg ennek a Kongregációnak a közreműködésével. Mindaz, ami ezzel ellentétes, érvénytelen.

Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregációtól, 2013. május elsején, Szent József, a munkás napján: Antonio Cañizares Llovera bíboros prefektus és Arthur Roche érsek titkár.

(vl - vatikáni rádió)

You have no rights to post comments