Szabadkőműves szertartás a hamburgi Szent Mihály templomban

Kategória: Hírek, események Megjelent: 2013. január 19. szombat
Ez volt az els? eset, hogy Németországban szabadk?m?ves ceremónia egy templomban zajlott le. A fotókat titokban készít? szerint a szabadk?m?ves rituálét a hagyományoknak megfelel?en végezték minden el?írással és teljes komolysággal. (Képekkel!)


Szeptember 29-én, Szent Mihály arkangyal ünnepén Hamburg fő protestáns templomában, a „St. Michaelis” templomban szabadkőműves konventet tartottak.

Normális esetben ezen a napon a templomban evangélikus istentisztelet van, de a St. Michaelis elöljáróinak láthatóan fontosabb volt a szabadkőműves konvent, mint a saját egyházközségük, amelynek tagjait ezen a napon a templom ajtajára kitett tábla fogadott: „Ma egésznapos rendezvény miatt a templom belseje nem látogatható”.

A „Die Welt” című újságban közzétett sajtónyilatkozatban ez volt olvasható:

 A világ minden részéből 1500 szabadkőműves részvételével szombaton a hamburgi St. Michaelis főtemplomban ünnepélyes rituálét tartottak. Ez volt a német szabadkőművesség 275 éves fennállására rendezett jubileumi ünnepség csúcspontja – Hamburgban 275 évvel ezelőtt alapították az első páholyt „Absalom a három csalánhoz” néven.

Ezzel az eseménnyel a szabadkőművesek erősebben akarnak nyitni a társadalom felé.


Az ott készített felvételen hallható, hogy a szabadkőműves szertartásmester a protestáns imaházat egyértelműen „Tempel”-nek nevezi. [A magyar nyelvben a pogány templomot is templomnak nevezik, de a németben nem, németül a keresztény templom: Kirche, a pogány templom: Tempel.]
Vajon a németországi evangélikus felekezetek felelősei mit szólnak ehhez a felvételhez? A pius.info a filmet megküldte az illetékes sajtóirodáknak és a protestáns képviseleteknek.

A protestánsoknál természetesen nincs általános érvényű tanítóhivatal, de azért vannak még olyan konzervatív hittudósok, mint például a szigorú lutheránusok képviselője, Beyerhaus professzor, vagy a szabad evangéliumi felekezet teológusa, Dr. Lothar Gassmann. Ők még hisznek egy tanban, mely valójában korábban a lutheránusok tanításához tartozott: „Krisztus Isten valóságos Fia, aki csak egy igazi vallást alapított.” Számukra ennek a videofelvételnek sokkoló hatásúnak kell lennie.

A fenti címen látható film a szertartáson kívül még néhány rövid magyarázatot tartalmaz a szabadkőművesség és a zsinatutáni egyház közötti viszonyról, és bemutatja, hogy mennyire beágyazódtak a páholy ideái az igehirdetésbe.

A szertartásmesternek a filmben hallható szövege így kezdődik: „Első tiszttartó, kedves Nagymester, szólítsa a testvéreket egy ünnepi munkához: Testvéreim, kérem Önöket, kövessenek a Tempel-be ….

Képek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: fsspx.info)

You have no rights to post comments