„Ha mégis kérkednél, tudd meg: nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged”

Kategória: Hírek, események Megjelent: 2013. január 17. csütörtök
Simon Ferenc bécsi esperes plébános, az ausztriai magyar hívek főlelkésze a zsidó-keresztény párbeszéd témáját elemzi a II. Vatikáni Zsinat tanításának tükrében, a január 17-én esedékes Zsidóság napja alkalmából.  „Dr. Karaffa János atya meghívására mentem múlt szombaton Székesfehérvárra. A hit évében a Székesfehérvári Egyházmegye szervezésében Prohászka Akadémia néven keresztény felnőttképzés indult. Ennek a keretében adtam elő. Témám a következő volt: Az ökumenizmus és a keresztény zsidó párbeszéd a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai alapján. Előadásom címét pedig Szent Pál Rómaiakhoz írt leveléből vettem: „Ha mégis kérkednél, tudd meg: nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged” (Róm 11,18).

Mintegy 80-90 gyűltek össze múlt szombaton reggel a Prohászka Akadémián. Nagy örömre szolgált, hogy mindnyájan pozitívan álltak a hallottakhoz.

Előadásomban hangsúlyoztam, hogy a Nostra Aetate k. zsinati nyilatkozatban, amely az Egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról szól, a mindössze 15 latin mondat, amely a zsidó-keresztény párbeszédre vonatkozik, egy teológiai korszakot zár le. Véget vet a korábbi időkre jellemző ’megvetés tanításának’. Elutasítja az antijudaista és antiszemita teológiát, a zsidó népet továbbra is Isten üdvtervében látja. Minden hivatkozását a Szentírásból vette.

Miért fontos ez? Azért, mert ez a hivatalos dokumentum teológiai fordulatot fogalmaz meg, egyértelmű és kiszámítható képet mutat a zsidó vallás kérdésében. Csodálatosan szép Szent Pál apostolnak a hasonlata a Római levél 11. fejezetében, erre hivatkozik maga a dokumentum is „Az Egyház a nemes olajfának gyökereiből táplálkozik.” A szelíd olajfa Izrael. A belőle nyert táplálék nemcsak az Ószövetség, hanem egyben azok a „zsidó kategóriák” is, amelyekre az emberiségnek szüksége van, hogy gyógyítóan és egészségesen tudjon gondolkodni.

A Soát sem lehet ilyenkor megkerülni. A Soáról azt gondolom, hogy Auschwitz megkérdőjelezi Istenről való beszédünket. Johann Baptist Metz (német katolikus teológussal) együtt vallom, és ez szent meggyőződésem: az Auschwitz utáni teológia nem egyezhet meg az Auschwitz előttivel.

A II. Vatikáni Zsinat felismerte, hogy a jövő teológiáját, az Auschwitz utáni teológiát már nem a zsidók ellen, hanem velük együtt kell kifejtenünk és élnünk. „Mivel tehát ily nagy a keresztények és a zsidók közös lelki öröksége, e Szent Zsinat ajánlja és támogatja a kölcsönös megismerést és megbecsülést, melyet főleg a Szentírás tanulmányozásával s teológiai és testvéri párbeszédekkel lehet elérni” – írja a zsinati dokumentum. Hogy ennek eleget tegyünk, fel kell dolgoznunk a történelmet, mert bizony a magas teológia sem volt mindig mentes az antijudaizmustól.

Aki Jézust valóban meg akarja ismerni, annak meg kell ismernie azt a népet is, melynek tagja volt, történelmét, hagyományait, nagy egyéniségeit, életét, lelkét és sorsát egészen máig. Jézus a keresztények számára nem kapható zsidó volta nélkül. Jézus zsidó volt, így élt, így tanított. Ha a Tóra és a próféták magyarázzák Jézus életét és hagyományait, akkor ezek, Tóra és a próféták, a kereszténység alapjai maradnak, a kereszténység gyökerei, amelyek egészen mélyen zsidó gyökerek. Ez érvényes Jézus halálára és feltámadására is. Zsidó vallási környezetbe születik meg hitünk.

Erre emlékezünk mi, keresztények január 17-én, a zsidóság napján, Tag des Judentums, (az olaszoknál Giornata dell’ebraismo), és Istentől bocsánatot kérünk választott népe iránt elkövetett bűneinkért. (1991-től Olaszországain, 2000-től Ausztriában is) Éppen tegnap olvastam, hogy P. Norbert Hofmann, az Egység Előmozdításának Pápai Tanácsa albizottsága a zsidó vallással kapcsolatos kérdések titkára világszerte be akarja vezettetni a zsidóság napját. Ennek szívből örülök.

A II. Vatikáni Zsinat elképzelése szerint nemcsak a teológiai stúdium során vagy a prédikációkban kell, hogy megjelenjen az Ószövetség, hanem meg kell ismerni a zsidó hagyományokat is, hogy minél hitelesebben tudjuk azt interpretálni. Ezt próbáljuk mi, a keresztény zsidó párbeszéd bécsi csoportja, amikor július 14-17 között Kőszegen, németül és magyarul, keresztény és zsidó teológusok adnak elő a Teremtés könyvéről. Erre szeretettel várunk minden érdeklődőt, honlapunkon van bővebb információ.

Hadd köszöntsem a vatikáni rádió hallgatóit azzal a köszöntéssel, mellyel zsidó testvéreink köszöntik egymást Shalom, PAX!” – idézi Simon Ferenc beszámolóját a Vatikáni Rádió honlapja.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

You have no rights to post comments