A Hit évében imádkozzunk gyakrabban a rózsafüzért

Kategória: Hírek, események Megjelent: 2012. október 08. hétfő

A Szentatya a vasárnapi Úrangyala-ima előtt mondott beszédében  arra hívott mindenkit, hogy imádkozza a rózsafüzért egyedül, a családban, a közösségekben Mária iskolájára bízva magát.

 A Szentatya a szinódus megnyitása alkalmából a Szent Péter téren bemutatott szentmiséjét követően délben elimádkozta a szertartásra összegyűlt hívekkel az Úrangyala imádságot. A Mária-imát megelőzően rövid beszédet intézett hozzájuk. Hangsúlyozta, hogy ezen a vasárnapon Szűz Máriához, mint a Szent Rózsafüzér Királynőjéhez imádkozunk. A pompeji Mária-kegyhelyen ebben a pillanatban fordulnak Máriához a hagyományos könyörgéssel, amelyet az egész világról együtt imádkoznak a hívek. Lélekben a vatikáni szertartásra összegyűlt személyek is csatlakoznak a kezdeményezéshez.

XVI. Benedek azt kérte, hogy a Hit éve során mindenki gyakrabban imádkozza a rózsafüzért. Bízzuk magunkat Máriára, a hit példaképére, hogy vezessen bennünket a Krisztus misztériumain való elmélkedésünkben. Minden nap segítsen minket, hogy azonosulni tudjunk az Evangéliummal és, hogy ez adjon keretet életünknek. Végül a Szentatya utalt Boldog II. János Pál pápára, aki 10 évvel ezelőtt adta ki „Rosarium Virginis Mariae” k. apostoli levelét. XVI. Benedek arra hívott mindenkit, hogy imádkozza a rózsafüzért egyedül, a családban, a közösségekben Mária iskolájára bízva magát, aki elvezet Krisztushoz, hitünk élő központjához.

Ezt követően különböző nyelveken köszöntötte a jelenlevő zarándokokat. Francia nyelven hangsúlyozta, hogy minden hívő újítsa meg felelősségét az Üdvözítő szeretet és béke üzenetének megismertetése iránt. Az angol nyelvű zarándokoknak kiemelte a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulóját és a Hit évének a kezdetét. Ezek az események erősítsenek meg bennünket a Jézus Krisztusba vetett hit szépségében és örömében. Lengyelül a pápa azt kérte a hívektől, hogy imádkozzanak a szinódus munkájáért, amelynek témája az új evangelizáció. Az evangelizáció főszereplői a szentek. Ahogy ők, mi is igyekezzünk megmutatni másoknak az Evangélium szépségét, a hit mélységét és a szentségek erejét, különösen az Eucharisztiáét. Végül XVI. Benedek a szinódust Szűz Mária, a Rózsafüzér Királynője oltalmába ajánlotta és apostoli áldását adta a hívekre.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

You have no rights to post comments