Hitünk nyilvános megvallására buzdítanak a CCEE főtitkárai

Kategória: Hírek, események Megjelent: 2012. július 05. csütörtök
Június 29-e és július 2-a között a skóciai Edinburghban rendezték meg a püspöki konferenciák f?titkárainak 40. találkozóját, amelynek témája az új evangelizáció, a hit nyilvános megvallása volt.

Paul Conroy érsek, a skót püspöki konferencia főtitkára meghívására érkeztek a tanácskozó felek Edinburghba, ahol Keith Patrick O’Brien bíboros, a konferencia elnöke látta őket vendégül. Három szintet érintett a megbeszélés: a skóciai, az európai és az amerikai valóságot.
A Európia Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) ez alkalomra írott sajtóközleményében hangsúlyozza: az új evangelizáció meghívást jelent minden katolikus számára, hogy újuljon meg hitében. Ez a megújulás egyben érinti az európai társadalom minden rétegét is. Európa jövője szempontjából fontos ez a változás, hiszen a hit fényével megvilágított emberi értelem képes megfelelő választ találni a jelen politikai, gazdasági kihívásaira.
A főtitkárok megállapították: sok európai országban jellemző, hogy Istent a magánszférába száműzik, korlátozzák a vallásszabadságot. Napjainkban, a válság idején jól érzékelhető az Isten iránti szomjúság, és jól látható, mekkora veszteség az egész társadalom számára, ha Istent száműzzük a hétköznapi életből.
A társadalomnak szüksége van arra, hogy az egyház emlékeztesse: Isten nélkül sem egyéni, sem közösségi szinten nem teljesedhet ki az emberi élet. „Napjaink individualista, materialista, hedonista kultúrája zsákutca, amelyből ki kell lépni” – hangsúlyozták.
A találkozó során megállapították, hogy minden hívő embernek növekedni kell a kiválóság erényében, különösen az intellektuális kiválóságban. John Haldane professzor, a skóciai  St. Andrews Egyetem etikai és filozófiai központjának igazgatója szerint a Katolikus Egyháznak az intellektuális megújulás felé kell tartania; a püspököknek, papoknak, szerzeteseknek és a világi hívőknek képesnek kell lenniük arra, hogy a mai világban nyilvánosan tanúságot tegyenek hitükről. Összhangban van ez azzal, hogy a Szentatya meghirdette a hit évét.
„Az Egyház nem csupán a sokszínű társadalomban való egészséges együttéléshez szükséges erkölcsi szabályokkal járul hozzá a közélethez, hanem mélyebben, értelmi szinten járul hozzá az élet, az erkölcs, a morál alapjainak megértéséhez.  Az Egyház nem gyakorlati megoldásokat javasol korunk problémáira, hanem meg van győződve arról, hogy a hit által megvilágított értelem képes megtalálni annak a módját, hogy visszaadja a reményt az európai társadalomnak. Az üdvösség nem a politikától, hanem csakis Istentől jön, és mindazok, akik engedik, hogy Isten fénye megvilágítsa őket, az Ő fényét viszik el a világba” – írja a CCEE sajtóközleménye.
Az európai püspöki konferenciák főtitkárai kifejezték szolidaritásukat az Egyesült Államok Püspöki Konferenciájával ebben a nehéz helyzetben, amikor a törvényhozás korlátozni igyekszik a vallásszabadságot és olyan intézkedéseket akar elfogadtatni, amelyek szembenállnak a hívő emberek lelkiismeretével.
Erwin Tanner, a Svájci Püspöki Konferencia elnöke ismertette annak a vizsgálatnak az eredményét, amely a püspöki konferenciák anyagi forrásait mérte fel. A média sokszor vádolja az Egyházat azzal, hogy az államtól túl sok anyagi támogatást kap: a felmérésekből az derült ki, hogy a püspöki konferenciák leginkább a hívek anyagi támogatásából élnek, az államtól kapott támogatás minimális és olykor még azoknak az intézményeknek az ellátására sem elegendő, amelyeket a társadalom maga igényel az Egyháztól (katolikus iskolák, kórházak, idősgondozó intézmények...).
A találkozón szó esett az ökumenéről is. Megállapították, hogy az ökumenikus párbeszéd helyi, nemzeti szinteken igazán eredményes, és a kétoldalú kapcsolatok a leginkább gyümölcsözőek.
Az összejövetel végén Wojciech Polak érsek, a Lengyel Püspöki Konferencia főtitkára meghívta a résztvevőket a következő évi találkozóra, amelynek Varsó ad otthont 2013. június 27-e és 30-a között.

Magyar Kurír

(tzs)

You have no rights to post comments