Az Isten kegyelmére épülő egyház legyőzi a gonosz erejét

Kategória: Hírek, események Megjelent: 2012. június 30. szombat
Péter és Pál az evangélium szerinti új testvériségre ad példát - mondta a Szentatya a Szent Péter-bazilikában tartott szentmisén. Homíliájában XVI. Benedek pápa utalt rá, hogy a keresztény hagyomány egymástól mindig elválaszthatatlannak tekintette Péter és Pál apostolokat, a római egyház véd?szentjeit. Ha az els? bibliai testvérpár a b?n hatását mutatja meg – Káin megöli Ábelt – akkor Péter és Pál az evangélium szerinti új testvériségre ad példát, annak ellenére, hogy emberileg különböz?ek voltak és kapcsolatukban nem hiányoztak a konfliktusok sem.

Csak Jézus követése vezet el az új testvériséghez: ez az első alapvető üzenete a mai ünnepnek, amelynek jelentősége visszatükröződik a teljes szeretetközösségre való törekvésben is. Ez a kívánsága az ökumenikus pátriárkának és Róma püspökének, csakúgy, mint minden kereszténynek.

A pápa ezután arról a küldetésről elmélkedett, amelyet az Úr bízott Péterre: legyen kőszikla, olyan látható alap, amelyen az egyház egész spirituális épülete nyugszik. Az Úrtól kapott ajándék és az emberi képességek, az emberi gyengeség között feszültség áll fenn. Egyrészt a magasságból érkező fénynek és erőnek köszönhetően a pápaság az időben zarándokló egyház alapját alkotja, másrészt az évszázadok során jelen van az emberi gyengeség is, amelyet csak az Isteni cselekvésnek való megnyílás alakíthat át.

A pápa emlékeztetett Jézus egyértelmű ígéretére: „te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta” (Mt 16,16-19). A pokol kapui – vagyis a gonosz erők nem kerekedhetnek felül. Jézus ígérete nagyobb, mint amelyeket Isten az ószövetségi prófétáknak tett: őket ugyanis csak emberi ellenségek fenyegették, míg Pétert meg kell védeni a gonosz pusztító hatalmától is.

Jézus tehát biztosítja Pétert, az egyház jövőjét, a Jézus Krisztus által alapított új közösséget illetően, amely kiterjed minden időre, túlmutatva Péter személyes életén.

A pápa ezután utalt a mennyország kulcsainak jelképére, amelyeket Jézus Krisztus adott Szent Péternek az „oldás és kötés” hatalmával együtt. A „föld és a mennyek” párhuzama azt erősíti meg, hogy Péter döntései, amelyeket egyházi szolgálata gyakorlása közben hoz, Isten előtt is érvényesek.

Világos, hogy az oldás és kötés hatalma a bűnök megbocsátásának hatalmára utal. Ez a kegyelem, amely hatástalanítja a káosz és a gonosz erejét, az egyház szolgálatának középpontjában áll.

Az egyház nem tökéletes emberek, hanem bűnösök közössége, akiknek el kell ismerniük, hogy szükségük van Isten szeretetére, arra, hogy megtisztuljanak Jézus Krisztus keresztje révén.

Jézusnak Péter és az Apostolok tekintélyéről mondott szavai arra engednek következtetni, hogy Isten hatalma a szeretet, amely a Kálváriáról sugározza szét fényét – mondta homíliájában a pápa. Végül az új metropolita érsekekhez fordult, emlékeztetve őket a szeretetközösség alapvető dimenziójára, amely az egyház: Krisztusra, a szegletkőre alapuló spirituális építmény; földi és történelmi dimenziójában pedig a péteri kősziklán nyugszik.

Ennek bizonyosságában mindannyian működjünk együtt az egyetlen és összhangra számot tartó igazságban, amely igényli szüntelen egyéni és közösségi elkötelezettségünket a megtérésre az egyetlen Úrhoz az egyetlen Lélek kegyelmében – fejezte be Szent Péter és Pál apostolok ünnepén homíliáját XVI. Benedek pápa.

 

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

You have no rights to post comments