Ismertették a hit éve programját

Kategória: Hírek, események Megjelent: 2012. június 24. vasárnap

A Szentszék sajtótermében mutatták be a hit évének programját. A sajtótájékoztatón felszólalt Rino Fisichella érsek, az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke, valamint Graham Bell prelátus, a dikasztérium altitkára.

A hit éve általános válság korszakába illeszkedik bele, amely a hitet sem kíméli meg. A hit válsága drámai kifejeződése egy antropológiai válságnak, amelyben az ember magára maradt, és cél nélkül él a világban. Kortársaink közül sokan nem érzékelik Isten hiányát – mutatott rá beszédében Fisichella érsek. A hit éve tehát olyan útvonal, amelyet a keresztény közösség kínál fel mindazoknak, akik ismét szeretnének találkozni Istennel.

A főpásztor bemutatta a hit évének logóját, amely egy hullámokon ringó bárkát ábrázol az Egyház jelképeként. A főárboc egy kereszt, amelynek vitorláit dinamikus jelekkel Krisztus IHS monogramja alkotja. A vitorlák mögött a napot láthatjuk, amely a monogrammal együtt az Eucharisztiára utal.

Június 21-én elindult a hit évének többnyelvű honlapja, a www.annusfidei.va, amelyet a legújabb technológiák révén is el lehet érni. Itt megtalálhatók az év fontos eseményei, a Szentatya programja, az egyes püspöki konferenciák, egyházmegyék, mozgalmak és társulások kezdeményezései. Jelenleg olaszul és angolul működik, de hamarosan spanyol, francia, német és lengyel nyelven is olvasható lesz a weboldal.

Az esemény hivatalos, latin nyelvű himnusza is elkészült: refrénje fohász Istenhez, hogy mindnyájunkban növelje a hitet: „Credo, Domine, adauge nobis fidem”.

Szeptember elején jelenik meg több nyelven a lelkipásztori segédkönyv, amelynek címe: Hogyan éljük meg a hit évét? Célja, hogy elkísérje a plébániai közösségeket, és mindenkit, aki csatlakozni kíván a Credo-ban megvallottakhoz. A hit évének egyik célja ugyanis, hogy a Hiszekegy mindennapi imává váljon mindenki számára, mint az első keresztény évszázadokban.

Fisichella érsek felsorolta az év főbb időpontjait. Ezek közül néhány:

Október 11-én, csütörtökön kerül sor a Szent Péter téren az ünnepélyes megnyitóra, amely egyben megemlékezés a II. Vatikáni Zsinat 50 évvel ezelőtti megnyitásáról.

Október 21-én, vasárnap a Szentatya hat vértanút, illetve hitvalló boldogot iktat a szentek sorába.

2013. január 25-én, a római Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában szokásos ökumenikus szertartás különösen ünnepélyes lesz. Azért imádkoznak majd, hogy a keresztények a közös hit megvallása révén tartsák szem előtt az egység útját mint látható jelet a világ számára.

A vallási eseményeken túl nem hiányoznak majd a kulturális programok sem. 2013. február 7-től május 1-ig tekinthető meg az a kiállítás, amelyet az Angyalvárban rendeznek egyedülálló remekművekből, melyek Péter apostolt, Krisztus tanúját ábrázolják.

Jövő nyáron, június 22-én nagyszabású hangversenyt rendeznek a Szent Péter téren.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

You have no rights to post comments