Hazahozták és újratemetik Slachta Margitot

Kategória: Hírek, események Megjelent: 2021. november 16. kedd

A Barankovics Alapítvány kezdeményezésére a Szociális Testvérek Társasága 2021 augusztusában megtartott nemzetközi káptalanja támogatta Slachta Margit testvér földi maradványainak hazahozatalát és újratemetését.

Az újratemetéssel kapcsolatos teendőket végző Nemzeti Örökség Intézete munkájának köszönhetően a földi életét 1974. január 6-án Buffalóban befejező és ott eltemetett Slachta Margit exhumálása október 26-án megtörtént és Margit testvér november 9-én megérkezett Magyarországra.

Újratemetése 2021. december 7-én 16.00 órakor lesz a Fiumei úti sírkertben.

Az 1884. szeptember 18-án született Slachta Margitot parlamenti és szociális munkája mellett legtöbben életveszélyt is vállaló embermentő munkájáról ismerik, hiszen vezetésével a szociális testvérek több, mint ezer zsidó életét mentették meg. Szembeszállt a pusztító ideológiákkal, a fasizmussal és a kommunizmussal egyaránt.

Fő célja volt az ember, az egyén és a család boldogítása, a gyermek-, nő- és családvédelem, ide értve az evilági boldogítás mellett az örök célok felé törekvés segítését is. Ehhez kevésnek tartotta a karitász munkát, emberhez méltó társadalmi körülményeket kívánt kialakítani. A társadalmi reformok és a belső megújulás szolgálata által egy egészen új krisztusi világ előkészítésén fáradozott, amelyben egyre kevesebb a hajótörött, tehetetlen, elhagyott ember.

Meggyőződése volt, hogy a törvényhozásban elengedhetetlen a tízparancsolat érvényre juttatása.

A társadalom krisztusibb berendezkedése nélkül minden szociális és karitatív működés elégtelen.

Nem alamizsnálkodással akart csupán segíteni, hanem erkölcsi támasszal, népneveléssel. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a krisztusi alapok elvesztése jogbizonytalanságot eredményez, mert az ember önmagában nem képes más emberek számára az emberi méltóságot és jogot biztosítani. Az ember nem diktálhat erkölcsöt. Az erkölcstelen törvényekkel szemben az Istennek való engedelmességet vállalta akkor is, ha az veszélyes volt, hiszen – ahogy 1943-ban a világnézeti Credo-ban megfogalmazta: „az igazság kérlelhetetlen és alkutlan, de az isteni irgalom határtalan.” 1908-ban választott szerzetesi életmottója: Jézusom, irgalom.

Az elmúlt évszázadban nem volt ritka, hogy éppen a hazájukat nagyon szerető és szolgálni akaró emberek kényszerültek azt elhagyni.

Közéjük tartozott Slachta Margit is, aki személyesen és az Amerikában élő testvérek segítségével is hazáját és az amerikai magyarokat szolgálta, a nem magyar ajkú amerikaiak között pedig nemzeti propagandát fejtett ki. A második világháború utáni két képviselői ciklusában a keresztény és nemzeti értékek melletti alkutlan kiállása miatt azonban a mentelmi bizottság javaslatára háromszor zárták ki az Országgyűlés törvényhozói munkájából és bujkálni kényszerült. 1949 nyarán, amikor nem kapta meg az újabb választásokon való részvétel és legalább ellenzékben a haza szolgálatának lehetőségét, elmaradt tengerentúli társulati kötelességeinek teljesítése miatt illegálisan hagyta el Magyarországot, de 1949. június 20-án Rónai Paula testvérnek és a testvérközösségnek írt levelében visszatérését ígéri, amint feladatait elvégzi. A korabeli dokumentumok szerint 1951 novemberében érkezett Bécsbe, ahonnét ugyancsak illegálisan szeretett volna visszajönni Magyarországra, sikertelenül.

Ami akkor több hónapos próbálkozás ellenére sem volt lehetséges, az most, 70 évvel később a hálás utókor jóvoltából megtörténhetett. Beigazolódni látszik a testvéreknek olyan sokszor tanított igazság: „A dolgok értékét az határozza meg, hogy végeredményben mi lesz belőlük.”

Németh Emma, a Szociális Testvérek Társasága kerületi elöljárójának írása

Fotó: Szociális Testvérek Társasága

Magyar Kurír

You have no rights to post comments