A stigmatizált Galgóczy Erzsébet élete 10. rész - Súlyos megpróbáltatások

Kategória: Galgóczy Erzsébet Megjelent: 2013. március 05. kedd

1949. ápr. 3-án XII. Pius pápa aranymiséje alkalmából az Ég különös kegyét élvezhették.

„Ma nagyon megható módon tüntetett ki minket Máriácska, - számol be Erzsébet. – A Szentatya aranymiséje van éppen most, mikor ezeket a sorokat írom. Reggel pihenés közben a szokott módon imádkoztunk. Kétszer kaptunk Jézuskát és a hálaadás közben Máriácska többször is mondta: "Engeszteljelek, Engeszteljetek! Mindent erre a szándékra ajánljatok fel.” Már fel akartam kelni - (nála a felkelés annyit jelentett, hogy kivették az ágyból, lábra állni nem tudott, csak más helyzetbe került. Egy látogató megjegyzése.) Lelkiatyám nagyon könyörgött Máriácskához, hogy látogasson meg bennünket még egyszer. (Érthető ennek az érzékeny léleknek a vívódása, mert hisz az érsekkel való ellentéte továbbra is fennállt. Bár bírta a Szűzanya válaszát, hogy lelkiismerete szerint cselekedjék, de a körülötte lévők miatt izgatta a helyzet. Kérte mindkettőjük édesanyját is, hogy járjanak közbe. Ők is kérjék Máriácskát, hogy jöjjön el még egyszer.

Nem is tudom, mikor imádkozott ennyire buzgón. Forrón esedezett, hogy Máriácska hozza a Jézuskát. Én is csatlakoztam hozzá az imában. Elég rövid idő eltelte után valóban jött Máriácska, szokott végtelen szeretetreméltósággal, ragyogó fehérségben állt előttünk s szelíd mosollyal nézett ránk. Majd odaadó jósággal mondta: „Elhoztam a Jézuskát Lelkiatyádnak, add oda.” Amint átadtam, mielőtt ketté-osztotta volna mint máskor, szólt nekem: „Nézze meg, milyen gyönyörű Jézuskát kaptunk most! Úgy látja, hogy a Szentatyát ábrázolja. Szeretné eltenni, de Máriácska szólt: „Nem kell eltenni, csak vegyétek magatokhoz.” Így nagy áhítattal és meghatódottsággal megáldoztunk.

A Szentostyán a kép: A Szentatya előtt közvetlenül Lelkiatyám térdel összetett kézzel, mellette csekélységem. A Szentatyának a feje látszott, de olyan élesen, hogy a szemüvege is érvényesült. Hálaadás közben Lelkiatyám könnyezett a meghatódottságtól. Végtelen áhítattal imádkozott most is. Nagyon boldogok és hálásak vagyunk, hogy ilyen kegyelmet adott a drága Máriácska, és így részesültünk a Szentatya aranymiséjében.”

Másnap szentáldozáskor a Szentostyán az Úr Jézus képe, mellette a Lelkiatya és a beteg és mellettük az édesanyjuk.

Kérésükön felül meghallgatást nyertek.

(Részlet KISS MÁRIA HORTENSIA: ÚJ IDŐK APOSTOLA – A STIGMATIZÁLT GALGÓCZY ERZSÉBET című könyvéből)